การเรียนรู้เรื่อง STEM ในวัยเด็ก คือการสร้าง “can-do attitude” หรือ ทัศนคติที่ “ทำได้” ค่ายเด็ก

แม้ว่าสิ่งที่เจอจะยากขนาดไหนก็ตาม เพราะการเล่น ทดลอง หรือประดิษฐ์นั้น ไม่ใช่สิ่งที่ทำแล้วสำเร็จภายในครั้งเดียว แต่กลับสร้างทัศนคติว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร เราสามารถลองผิดลองถูก แก้ไขและปรับปรุงไปได้เรื่อยๆ ซึ่งการที่เด็กๆมีความมั่นใจกับความสามารถในการเรียนรู้ของตัวเองนั้น จะเป็นการเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาในอนาคต เมื่อเจอผู้ใหญ่ สื่อ เพื่อนหรือกระแสสังคม ที่บอกว่าเขาไม่ฉลาดพอ ไม่เก่งพอ หรือทำไม่ได้หรอก เขาจะมีภูมิคุ้มกัน เกิดความมั่นใจในตัวเอง ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆและก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดของตัวเองไปได้ค่ะ

การเรียนการสอนที่ “ใจดี” กับนักเรียนและออกแบบมาเพื่อให้โอกาสเด็กๆได้สนุกและเข้าถึงได้ง่าย สามารถสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีให้เด็กๆ ได้ตั้งแต่เล็กๆให้เขาค่อยๆก้าวขีดจำกัดไปทีละเล็กละน้อย สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความมั่นใจและทำให้เขาเห็นศักยภาพของตัวเองได้ในที่สุดค่ะ

*บทความเขียนโดยครูพลับ

*เรียบเรียงโดยครูแมงปอ

Co-Founder, Taitonmai ผู้ก่อตั้งค่ายเด็ก ค่ายใต้ต้นไม้

จบการศึกษาจาก Harvard University ด้าน Technology, Innovation & Education และได้มีโอกาสทำงานวิจัยด้าน STEM ที่ MIT ณ สหรัฐอเมริกา

Share This Article!