เด็กๆทำความรู้จักโลกใบนี้ได้ผ่านการเรียนรู้เรื่อง STEM

…เด็กๆต่างมีคำถามมากมายเกี่ยวกับโลกที่เขาอยู่ ตั้งแต่เรื่องนกทำไมถึงบินได้ยันภูเขาสูง การกำเนิดสายรุ้งไปจนถึงทำไมน้ำทะเลถึงเค็ม

…แต่เด็กๆ ได้มีโอกาสแค่ไหน ที่จะได้ค้นพบคำตอบของคำถามเหล่าด้วยตนเอง?

การเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นผ่านการสังเกต การตั้งสมมุติฐาน การสร้าง หรือการทดลอง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความเข้าใจในสิ่งรอบตัว การเรียน STEM จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้เด็กๆเข้าใจโลกที่อยู่รอบตัวเขาได้ดีขึ้น

STEM คือการรวมหมวดหมู่วิชา…

[S]cience – วิทยาศาสตร์

[T]echnology – เทคโนโลยี

[E]ngineering – วิศวกรรม

[M]athematics – คณิตศาสตร์

…เข้าด้วยกัน ซึ่งในบริบทของการเรียนรู้ STEM Education คือการเรียนวิชาต่างๆ นี้อย่างบูรณาการ ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนผ่านโปรเจค คือมีการตั้งคำถาม แก้ปัญหา และสร้างชิ้นงานเพื่อตอบโจทย์

วิชาต่างๆ พวกนี้ อาจฟังดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเด็กเล็กเท่าไหร่นะคะ แต่จริงๆแล้ว การที่เด็กเล็กนั้นสามารถเริ่มทำความเข้าใจใน STEM ผ่านการเล่นตั้งแต่ชั้นอนุบาล จะช่วยพัฒนาความคิดได้ในหลายๆ มิติ

การเรียนรู้เรื่อง STEM ในวัยเด็ก คือการสร้างพื้นฐานความรู้และความสนใจ การได้สัมผัสสิ่งที่เกี่ยวกับ STEM ที่จับต้องได้ เล่นได้ จะส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาวิทย์ต่างๆและเพื่อการต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตต่อไปค่ะ

*บทความเขียนโดยครูพลับ

*เรียบเรียงโดยครูแมงปอ

Co-Founder, Taitonmai ผู้ก่อตั้งค่ายเด็ก ค่ายใต้ต้นไม้

จบการศึกษาจาก Harvard University ด้าน Technology, Innovation & Education และได้มีโอกาสทำงานวิจัยด้าน STEM ที่ MIT ณ สหรัฐอเมริกา

Share This Article!