คณิฌล ไพบูลย์มหพงษ์ ใมก้า

Read More

[7-10 YRS] 09 – 10 FEB 2020

Once upon a time, the children of Taitonmai camp got lost in the forest! With the ancient science of the forest people, they had to invent and create different tools to help them on their adventure.

ใมก้าร่าเริงแจ่มใสและพร้อมที่จะร่วมในทุกกิจกรรม ใมก้ามีความตั้งใจและเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วจะมีความพยายามที่จะทำให้สำเร็จ ใมก้ามีทักษะด้านตรรกะที่ดีสามารถคำนวนอัตราแลกเปลี่ยนวัสดุเพื่อทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง ใมก้ามีความสนใจในกิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ในทุกรูปแบบและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนได้ สำหรับกิจกรรมบางกิจกรรมที่ไมก้ารู้สึกยังไม่คุ้นเคยนั้น ใมก้าจะต้องใช้เวลาในการสังเกตและตัดสินใจ เช่น ลองดูเพื่อนทำกิจกรรมก่อน จนรู้สึกพร้อม เมื่อไมก้ารู้สึกมั่นใจแล้วก็จะทำกิจกรรมอย่างเต็มที่

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วมค่ายแบบสองวัน

SPECIAL ACHIEVEMENT

เหรียญตรานี้แสดงให้เห็นถึงผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์สิ่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ของกิจกรรมอย่างโดดเด่นในวันที่มาค่าย

CAMP PHOTOS DAY 1
CAMP PHOTOS DAY 2
For more information, please feel free to contact us via email!