คอร์สสร้างเกม! RPG Game Maker X Coding

🤖RPG Game Maker x Coding "ความลับของ Coding ในการสร้างเกมส์ผจญภัยแสนสนุก!" บทความโดยครูปั๊ม Coding ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะแห่งอนาคต ซึ่งมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ทั้งในด้านของพัฒนาการด้านตรรกะผ่านการวางแผนลำดับขั้นตอนในการ Code หรือทักษะด้านภาษาการเขียนการอ่านตัวอักษรที่ใช้ในการ Code หากแต่ในบางกรณีสำหรับเด็กๆในช่วงวัย 6-10 ปี การ Code อาจดูซับซ้อนและไม่เห็นความเชื่อมโยงของผลลัพท์อย่างเป็นรูปธรรม อย่างเช่นการ Code เพื่อเคลื่อนไหวตัวละคร, การ Code เพื่อผ่านภารกิจต่างๆที่ Software ได้ออกแบบมาแล้ว คุณครูจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้และพยายามค้นหาเครื่องมือที่จะช่วยให้เด็กๆสามารถพัฒนาทักษะ Coding ควบคู่ไปกับการเล่นอย่างสนุกสนาน การเล่นที่อยู่ควบคู่กับเด็กๆมาเป็นเวลาหลายสิบปีตั้งแต่ยุคบุกเบิกของ Computer ก็คือ Games ซึ่งยังคงเป็นที่ถกเถียง ถึงข้อดีและข้อเสียจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดีเบื้องหลังเกมส์ที่เด็กๆเล่นนั้นล้วนแต่มีแผงข้อมูลจากการ Coding เพื่อร้อยเรียงออกมาเป็นเรื่องราวการผจญภัยแสนสนุก RPG Playground เป็น Online Software ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเด็กๆและผู้เริ่มต้นโดยเฉพาะ