CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

พัฒฑิ มิตรานนท์ ควินน์

Read More

Reflection Reading Instruction
คู่มือการอ่านแบบสะท้อนทักษะ

Level 2

In this coding course, we learn the fundamental of block coding. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Nested Loops (การ Code เพื่อทำซ้ำหลายลำดับ)
Fundamental If / Else Condition (การ Code เพื่อสร้างข้อแม้ เพื่อให้ Agent ตัดสินใจด้วยตนเอง)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Spatial Ability (ทักษะมิติสัมพันธ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)


Level 2

น้อง quinn สามารถแก้โจทย์ coding ในภารกิจ 2 มิติได้ดี สามารถจดจ่อได้ตั้งแต่ต้นจนจบ แม้ในบางด่านจะซับซ้อน น้องจะขอคำปรึกษาและแก้ปัญหาได้ในที่สุด อย่างไรในภารกิจ 3 มิติ น้องสามารถทำได้ดีในด่านที่ถูกออกแบบมาโดยมีเส้นทางเดียวและมีคำอธิบายเป้าหมายชัดเจน น้องเข้าใจการทำซ้ำหลายระดับสามารถใช้การ Code เพื่อสร้างรูปทรง 2 มิติ ขนาดใหญ่ด้วยชุดคำสั่งสั้นๆได้ น้องเข้าในพื้นฐานการใช้ If / else ดี สามารถสร้างเงื่อนไขให้ตัวละครเดินและเลี้ยวเมื่อเจอทางเลี้ยว หลบอุปสรรค์ได้ อย่างไรหากอยู่ในพื้นที่เปิดที่มีการเคลื่อนไหวน้องจะถูกดึงดูดความสนใจได้ง่าย และโฟกัสกับสิ่งที่อยากทำจนในบางครั้งละทิ้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปโดยสิ้นเชิง คุณครูจึงต้องใช้วิธีพาน้องกลับมาในพื้นที่ปิด ซึ่งเมื่อไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจน้องจะสามารกลับมาจดจ่อกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ในที่สุด

[Level2]

In this maker course, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their unique form.

Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)
Mechanical Understanding (ความเข้าใจกลไกพื้นฐาน)

ในคลาสนี้น้อง quinn สามารถต่อยอดทักษะที่ได้เรียนรู้มาใน level 1 ได้ดีเยี่ยม ด้วยความที่น้องมีความเข้าใจมิติที่ดีทำให้น้องสามารถออกแบบชิ้นงานที่ละเอียดและซับซ้อนได้ ก่อนที่น้องจะออกแบบน้องใช้เวลาละเมียดกับการวางแผนด้วยการปั้นดินน้ำมัน เพื่อให้ได้รูปทรงตามจินตนาการอย่างเช่นโปรเจค ice worm queen น้องตั้งใจทำชิ้นงานออกมาได้ละเอียดมาก และสามารถนำมา ประยุกต์ลง maker empire เพื่อสร้างรูปทรง 3 มิติออกมาได้ใกลเคียง น้องมีสมาธิสูงมากในสิ่งที่ตนเองสนใจ ซึ่งจากที่สังเกตน้องในคลาสจะเป็นหมวดของงานรูปทรงประติมากรรม หากแต่ในหมวดของกลไกเคลื่อนไหวน้องนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ไม่เต็มศักยภาพ น้อง quinn เข้าใจหลักการพื้นฐานของแกน การหมุน แต่โดยรวมน้องนำไปประยุกต์ใช้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น และใช้เวลาส่วนมากกับการ explore รูปทรง การรวมรูปทรงหลายกหลายเพื่อสร้างชิ้นงานตามจินตนาการของตนเอง

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

Level 1

In this maker course, we learn the fundamental of game-making. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Sequencing (การลำดับขั้นตอน)
Debugging (การค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Spatial Ability (ทักษะมิติสัมพันธ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

Level 1

น้อง Quinn มีทักษะด้านมิติสัมพันธ์ที่ดีสามารถควบคุมตัวละคร และก่อสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยด้วย Block ตามจินตนาการได้ ในส่วนของการ Coding 2D น้องมีสมาธิสามารถจดจ่อกับการแก้โจทย์ปัญหาได้จนสำเร็จทุกด่านใน Course น้องมีความเข้าใจพื้นฐานการใช้ลำดับ โดยสามารถวางแผนล่วงหน้า หันซ้ายและขวาได้ หากแต่ในบางครั้งน้องใช้วิธีการสร้างทีเดียวจนจบซึ่งเป็นการต่อ Block 10-15 ลำดับขึ้นไป Code ไม่เป็นไปตามต้องการและไม่สามารถหาที่มาของปัญหาได้เนื่องจากความซับซ้อน เมื่อคุณครูแนะนำให้เริ่มใหม่ และทดลองทำทีละลำดับ น้องรับฟังและเริ่มต้นใหม่ด้วยกันจนในภายหลังน้องเลือกที่จะใช้วิธีค่อยๆสร้างและทดลอง ซึ่งทำให้ Bug (ปัญหาใน Code) ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด สำหรับการ Code 3D น้องมีความเข้าใจที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น สามารถควบคุมพา Agent ข้ามสิ่งกีดขวางในแนวสูงได้ และสามารถเลือกเส้นทางการเดินของ Agent ตามจินตนาการได้อย่างอิสระ

Code 2D จะเป็น การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ 2 มิติ ซึ่งมีแกน x และ y เท่านั้นอย่างเช่นการ code บน browser

Code 3D จะเพิ่มมิติที่ 3 เข้ามาทำให้ท้าทายต่อกระบวนการทำความเข้าใจมากขึ้น อย่างเช่นการ code ใน Minecraft

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

[Level1]

In this maker course, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their unique form.

Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

น้องควินน์มีพัฒนาการในการเข้าใจมิติสัมพันธ์ที่ดี น้องสามารถเชื่อมโยงมิติในโลกเสมือนเพื่อเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกคลาส ในขั้นตอนการออกแบบน้องควินน์สามารถวางแผนการออกแบบได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวาดภาพชิ้นงาน การสร้างชิ้นงานโมเดล จากเลโก้และดินน้ำมัน น้องมีความมั่นใจที่จะเริ่มสร้างและออกแบบทันทีโดยไม่กังวลถึงความผิดพลาด น้องควินน์ให้ความใส่ใจในรายละเอียด ในทุกชิ้นงานของน้องจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามพัฒนาการทักษะของน้อง น้องควินน์มีความช่างสงสัยสนใจและชอบการ explore ซึ่งในบางครั้งทำให้น้องเสียความจดจ่อในการออกแบบชิ้นงาน อย่างไรเมื่อคุณครูชักชวนน้อง น้องสามารถกลับมาจดจ่อกับชิ้นงานได้ และเมื่อชิ้นงานเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นสมาธิของน้องก็จะเพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกัน

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

For more information, please feel free to contact us via email!