CAMPER PROFILE

Welcome to the camper profile page! This page will contain different badges that your child has received throughout the different camps they have attended.

พัฒฑิ มิตรานนท์ ควินน์

Level 1

Then it’s time to build your first interactive LEGO 3D game with virtual bricks, minifigures, evil gnomes and more. Available from Unity, the LEGO Microgame includes all the digital bricks and instructions you need to create a playable and shareable game.

Planning (การวางแผน)
Unity Basic (การใช้ Application Unity)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Game Play Design (การออกแบบวิธีการเล่น)
Spatial Ability (ทักษะ มิติสัมพันธ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)


Level 1

น้องควินน์สนใจการใช้ Application Unity ในการออกแบบเกมส์จาก Lego 3D มาก น้องสามารถเชื่อมโยงทักษะกระบวนการคิด Coding จากคลาสก่อนหน้านี้มาใช้ในส่วนของการวางแผนระบบของเกมส์ได้ดี น้องเรียนรู้จดจำ interface ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนได้ไวแสดงให้เห็นว่าน้องมีความทรงจำในรูปแบบภาพซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของน้องซึ่งมักแสดงออกมาในด้านความคิดสร้างสรรค์ชัดเจน น้องสนุกกับการวางแผนแก้ไขด่านเกมส์ และเล่นซ้ำๆ เมื่อรู้สึกเบื่อแล้วน้องจะทำการปรับเปลี่ยนเพิ่มตัวละคร แก้ไขความยากเพื่อเล่นใหม่และสนุกสนานทุกครั้งไป น้องสามารถเชื่อมโยง Block คำสั่งต่างๆตามจุดประสงค์การออกแบบได้ อย่างเช่นการทำระเบิดเพื่อเชื่อมกับปุ่ม การทำลิฟท์เมื่อผู้เล่นเดินขึ้นไปเหยียบด้านบน platform น้องมีทักษะมิติสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมาก พื้นที่ใน unity ซับซ้อนกว่า maker empire เนื่องจากมีวัตถุ 3D กระจัดกระจายอยู่มากมาย น้องสามารถวาง วัตถุลงตำแหน่งที่ต้องการได้ แม้ในบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดแต่น้องสามารถรวบรวมสมาธิกลับมาแก้ไขปัญหาได้ทุกครั้ง

Level 4

In this coding course, we learn the fundamental of block coding. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Nested Loops (การ Code เพื่อทำซ้ำหลายลำดับ)
Fundamental If / Else Condition (การ Code เพื่อสร้างข้อแม้ เพื่อให้ Agent ตัดสินใจด้วยตนเอง)
Variable (การใช้ตัวแปร)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
3D Coding (ทักษะการ Code ในโลก 3 มิติ)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)


Level 4

ในคลาสนี้น้องควินน์เริ่มคุ้นเคยกับการใช้ภาษา Python สามารถควบคุมตัวละคร Code Combat ในการเดิน ขึ้น ลง ซ้าย ขวา ได้ตาม จินตนาการแล้ว ในคลาสก่อนน้องค่อนข้างกังวลเมื่อต้องใช้ภาษาเขียน แต่ด้วยการทำซ้ำและค่อยๆไปทีละลำดับน้องสามารถปรับตัวเพื่อเขียนคำสั่งได้ดีขึ้น น้องสนุกกับด่านที่มีการเคลื่อนไหวเยอะ มีตัวละครดำเนินเรื่องหลายตัว หากเป็นด่านที่น้องสนใจ น้องจะตั้งใจแก้โจทย์ปัญหา ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนสุดท้ายน้องจะสามารถทำได้เสมอ น้องเข้าใจการใช้ตัวแปร Code เพื่อตั้งชื่อตัวละคร น้องควินน์สามารถร่วมมือกับน้อง pascal ทำภาระกิจได้ แบ่งหน้าที่กันชัดเจน อย่างเช่นกิจกรรมสร้างฐานป้องกัน zombie น้องควินน์อาสาเป็นคนทำกับดักภายน้อกบ้านและน้อง pascal เป็นผู้ดูแลรายละเอียดภายในบ้าน บางครั้งน้องๆมีความเห็นไม่ตรงกัน แต่สามารถตกลงแบ่งพื้นที่กันแสดงไอเดียของตนเองได้ โดยรวมแล้วน้องมีพัฒนาการความเข้าใจ Coding ขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของภาษาเขียน Python น้องสนใจโจทย์การเรียนรู้รูปแบบที่มีแสดงภาพให้เห็นชัดเจน และมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นชักจูง จะทำได้ดีเป็นพิเศษ

Level 3

In this coding course, we learn the fundamental of block coding. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Nested Loops (การ Code เพื่อทำซ้ำหลายลำดับ)
Fundamental If / Else Condition (การ Code เพื่อสร้างข้อแม้ เพื่อให้ Agent ตัดสินใจด้วยตนเอง)
Sequencing (การลำดับขั้นตอน)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Spatial Ability (ทักษะมิติสัมพันธ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)


Level 3

น้องควินน์แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการใช้การทำซ้ำหลายลำดับเพิ่มขึ้นอย่างมาก น้องสามารถออกแบบ Code ทำซ้ำได้ถึง 3 ชั้นเพื่อสร้างรูปทรง 3 มิติใน Minecraft จากชุดคำสั่งได้ น้องมีพัฒนาการความเข้าใจในการใช้คำสั่ง If/Else ซึ่งเป้นพื้นฐานสำคัญในการให้ชุดคำสั่งตัดสินใจด้วยตนเองและใช้งานอย่างแพร่หลายในทุก software ที่ถูกใช้งานในปัจจุบันนี้ น้องสามารถเล่าถึงเหตุผลการใช้งานคำสั่งได้ชัดเจนอย่างเช่น ถ้ามีดอกไม้ ให้เก็บเกสร ถ้ามีรังผึ้งให้เก็บน้ำผึ้ง และหยิบใช้ชุดคำสั่งได้ถูกต้อง น้องควินน์ตั้งใจและร่วมมือไปพร้อมกับคุณครูในภารกิจที่สนใจ น้องมีความสนใจและจดจ่อในรูปแบบของตนเองในบางครั้งถ้าน้องกำลังสนใจสิ่งใดอยู่อาจะใช้เวลาสักพัก ในการเตรียมพร้อมและกลับมาในเนื้อหาที่เรียน น้องควินน์กับน้อง pascal สามารถร่วมมือกันทำกิจกรรมได้ โดยที่น้องชอบทำร่วมกันที่สุดคือการออกแบบปรับเปลี่ยนฐานทัพ ในบางครั้งมีความเห็นไม่ตรงกัน หรือพูดจาขัดใจกันบ้าง แต่น้องๆไม่ได้ถือโทษโกรธกัน และสามารถเล่นด้วยกันต่อได้อย่างสนุกสนาน

Level 2

In this coding course, we learn the fundamental of block coding. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Nested Loops (การ Code เพื่อทำซ้ำหลายลำดับ)
Fundamental If / Else Condition (การ Code เพื่อสร้างข้อแม้ เพื่อให้ Agent ตัดสินใจด้วยตนเอง)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Spatial Ability (ทักษะมิติสัมพันธ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)


Level 2

น้อง quinn สามารถแก้โจทย์ coding ในภารกิจ 2 มิติได้ดี สามารถจดจ่อได้ตั้งแต่ต้นจนจบ แม้ในบางด่านจะซับซ้อน น้องจะขอคำปรึกษาและแก้ปัญหาได้ในที่สุด อย่างไรในภารกิจ 3 มิติ น้องสามารถทำได้ดีในด่านที่ถูกออกแบบมาโดยมีเส้นทางเดียวและมีคำอธิบายเป้าหมายชัดเจน น้องเข้าใจการทำซ้ำหลายระดับสามารถใช้การ Code เพื่อสร้างรูปทรง 2 มิติ ขนาดใหญ่ด้วยชุดคำสั่งสั้นๆได้ น้องเข้าในพื้นฐานการใช้ If / else ดี สามารถสร้างเงื่อนไขให้ตัวละครเดินและเลี้ยวเมื่อเจอทางเลี้ยว หลบอุปสรรค์ได้ อย่างไรหากอยู่ในพื้นที่เปิดที่มีการเคลื่อนไหวน้องจะถูกดึงดูดความสนใจได้ง่าย และโฟกัสกับสิ่งที่อยากทำจนในบางครั้งละทิ้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปโดยสิ้นเชิง คุณครูจึงต้องใช้วิธีพาน้องกลับมาในพื้นที่ปิด ซึ่งเมื่อไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจน้องจะสามารกลับมาจดจ่อกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ในที่สุด

[Level2]

In this maker course, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their unique form.

Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)
Mechanical Understanding (ความเข้าใจกลไกพื้นฐาน)

ในคลาสนี้น้อง quinn สามารถต่อยอดทักษะที่ได้เรียนรู้มาใน level 1 ได้ดีเยี่ยม ด้วยความที่น้องมีความเข้าใจมิติที่ดีทำให้น้องสามารถออกแบบชิ้นงานที่ละเอียดและซับซ้อนได้ ก่อนที่น้องจะออกแบบน้องใช้เวลาละเมียดกับการวางแผนด้วยการปั้นดินน้ำมัน เพื่อให้ได้รูปทรงตามจินตนาการอย่างเช่นโปรเจค ice worm queen น้องตั้งใจทำชิ้นงานออกมาได้ละเอียดมาก และสามารถนำมา ประยุกต์ลง maker empire เพื่อสร้างรูปทรง 3 มิติออกมาได้ใกลเคียง น้องมีสมาธิสูงมากในสิ่งที่ตนเองสนใจ ซึ่งจากที่สังเกตน้องในคลาสจะเป็นหมวดของงานรูปทรงประติมากรรม หากแต่ในหมวดของกลไกเคลื่อนไหวน้องนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ไม่เต็มศักยภาพ น้อง quinn เข้าใจหลักการพื้นฐานของแกน การหมุน แต่โดยรวมน้องนำไปประยุกต์ใช้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น และใช้เวลาส่วนมากกับการ explore รูปทรง การรวมรูปทรงหลายกหลายเพื่อสร้างชิ้นงานตามจินตนาการของตนเอง

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

Level 1

In this maker course, we learn the fundamental of game-making. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing their interests and understanding. Let’s create an imaginary world while learning how to codes!

Sequencing (การลำดับขั้นตอน)
Debugging (การค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Spatial Ability (ทักษะมิติสัมพันธ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

Level 1

น้อง Quinn มีทักษะด้านมิติสัมพันธ์ที่ดีสามารถควบคุมตัวละคร และก่อสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยด้วย Block ตามจินตนาการได้ ในส่วนของการ Coding 2D น้องมีสมาธิสามารถจดจ่อกับการแก้โจทย์ปัญหาได้จนสำเร็จทุกด่านใน Course น้องมีความเข้าใจพื้นฐานการใช้ลำดับ โดยสามารถวางแผนล่วงหน้า หันซ้ายและขวาได้ หากแต่ในบางครั้งน้องใช้วิธีการสร้างทีเดียวจนจบซึ่งเป็นการต่อ Block 10-15 ลำดับขึ้นไป Code ไม่เป็นไปตามต้องการและไม่สามารถหาที่มาของปัญหาได้เนื่องจากความซับซ้อน เมื่อคุณครูแนะนำให้เริ่มใหม่ และทดลองทำทีละลำดับ น้องรับฟังและเริ่มต้นใหม่ด้วยกันจนในภายหลังน้องเลือกที่จะใช้วิธีค่อยๆสร้างและทดลอง ซึ่งทำให้ Bug (ปัญหาใน Code) ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด สำหรับการ Code 3D น้องมีความเข้าใจที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น สามารถควบคุมพา Agent ข้ามสิ่งกีดขวางในแนวสูงได้ และสามารถเลือกเส้นทางการเดินของ Agent ตามจินตนาการได้อย่างอิสระ

Code 2D จะเป็น การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ 2 มิติ ซึ่งมีแกน x และ y เท่านั้นอย่างเช่นการ code บน browser

Code 3D จะเพิ่มมิติที่ 3 เข้ามาทำให้ท้าทายต่อกระบวนการทำความเข้าใจมากขึ้น อย่างเช่นการ code ใน Minecraft

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker

[Level1]

In this maker course, we learn the fundamental of designing 3d objects. Based on the design thinking method, students will unleash their creativity by designing a product of their interest, understanding the imagination world’s dimension, and learning to combine geometry to create their unique form.

Planning (การวางแผน)
Spatial (ความเข้าใจมิติสัมพันธ์)
Concentration (สมาธิในการจดจ่อ)
Adaptation (การปรับใช้เครื่องมือตามสถานการณ์)
Exploration (ความช่างสงสัย ทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆ)

น้องควินน์มีพัฒนาการในการเข้าใจมิติสัมพันธ์ที่ดี น้องสามารถเชื่อมโยงมิติในโลกเสมือนเพื่อเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกคลาส ในขั้นตอนการออกแบบน้องควินน์สามารถวางแผนการออกแบบได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวาดภาพชิ้นงาน การสร้างชิ้นงานโมเดล จากเลโก้และดินน้ำมัน น้องมีความมั่นใจที่จะเริ่มสร้างและออกแบบทันทีโดยไม่กังวลถึงความผิดพลาด น้องควินน์ให้ความใส่ใจในรายละเอียด ในทุกชิ้นงานของน้องจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามพัฒนาการทักษะของน้อง น้องควินน์มีความช่างสงสัยสนใจและชอบการ explore ซึ่งในบางครั้งทำให้น้องเสียความจดจ่อในการออกแบบชิ้นงาน อย่างไรเมื่อคุณครูชักชวนน้อง น้องสามารถกลับมาจดจ่อกับชิ้นงานได้ และเมื่อชิ้นงานเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นสมาธิของน้องก็จะเพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกัน

*หมายเหตุ กราฟรูปแบบนี้สำหรับผู้ที่มาร่วม Course Maker