8 Years of Taitonmai Camp

Taitonmai Camp 🌳ความทรงจำ ของค่ายใต้ต้นไม้ เมื่อครบรอบปีที่ 8! "Memories from 8 years Anniversary of Taitonmai Camp" เรื่องเล่าโดยครูปั๊ม เวลาผ่านไปไวโดยไม่ทันตั้งตัว ประเดี๋ยวเดียวจากวันแรกที่มีค่ายในปี 2014 ก็เข้าสู่ปีที่ 8 ของค่ายใต้ต้นไม้แล้วครับ รู้ตัวอีกทีก็มีน้องๆที่ได้สำเร็จการศึกษา (อายุมากกว่า 10ปี) จากค่ายกันไปหลายต่อหลายคน จากความทรงจำของผมน้องมาค่ายครั้งแรกตั้งแต่อายุ 4 ปี แต่ละคนยังตัวเล็กนิดเดียว พวกเราได้เล่น เรียนรู้ ผจญภัย กันอย่างสนุกสนาน ทุกครั้งที่เราได้เจอกัน เด็กๆและคุณครูก็จะพูดคุยถึงความทรงจำ ทั้งที่ตื่นเต้น ประทับใจ มีความสุข ที่เคยได้พบเจอร่วมกันในค่ายนี้เสมอ ในฐานะครูคนหนึ่งการที่ได้มีโอกาสเห็นเด็กๆมีพัฒนาการ ได้เห็นพวกเขาเล่น เรียนรู้ ค่อยๆเติบโต ถือเป็นความสุขและความทรงจำที่หาใดเปรียบไม่ได้จริงๆครับ