Taitonmai Camp

?ความทรงจำ ของค่ายใต้ต้นไม้ เมื่อครบรอบปีที่ 8!

“Memories from 8 years Anniversary of Taitonmai Camp”

เรื่องเล่าโดยครูปั๊ม

เวลาผ่านไปไวโดยไม่ทันตั้งตัว ประเดี๋ยวเดียวจากวันแรกที่มีค่ายในปี 2014 ก็เข้าสู่ปีที่ 8 ของค่ายใต้ต้นไม้แล้วครับ รู้ตัวอีกทีก็มีน้องๆที่ได้สำเร็จการศึกษา (อายุมากกว่า 10ปี) จากค่ายกันไปหลายต่อหลายคน จากความทรงจำของผมน้องมาค่ายครั้งแรกตั้งแต่อายุ 4 ปี แต่ละคนยังตัวเล็กนิดเดียว พวกเราได้เล่น เรียนรู้ ผจญภัย กันอย่างสนุกสนาน ทุกครั้งที่เราได้เจอกัน เด็กๆและคุณครูก็จะพูดคุยถึงความทรงจำ ทั้งที่ตื่นเต้น ประทับใจ มีความสุข ที่เคยได้พบเจอร่วมกันในค่ายนี้เสมอ

ในฐานะครูคนหนึ่งการที่ได้มีโอกาสเห็นเด็กๆมีพัฒนาการ ได้เห็นพวกเขาเล่น เรียนรู้ ค่อยๆเติบโต ถือเป็นความสุขและความทรงจำที่หาใดเปรียบไม่ได้จริงๆครับ ในวันเกิดครบรอบปีที่ 8 ของค่าย ผมจึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาระลึกความทรงจำกับทุกท่านที่เติบโตมาด้วยกัน และแนะนำตัวใหม่กับหลายๆครอบครัวที่เรายังไม่ได้รู้จักกัน ในบทความนี้ผมจึงขอเขียนเล่าถึงจุดเริ่มต้น แนวทาง กระบวนการ ทีมงานผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ได้เกิดขึ้นกับค่ายให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ!

Aniversary 2 Recovered 02

ค่ายใต้ต้นไม้คืออะไร ?

ค่ายนี้คือค่ายพัฒนาศักยภาพตามแนวพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ผ่านธรรมชาติสำหรับเยาวชนไทยในช่วงอายุตั้งแต่ 3-10 ปี แนวทางหลักของค่ายคือการให้เด็กๆได้เรียนรู้ เปิดประสบการณ์จริง ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้ปกครองร่วมด้วยทั้งวัน ผ่านการเล่นในธรรมชาติ โดยไอเดียแรกในจุดเริ่มต้นของค่ายเกิดขึ้นจาก Summer Camp ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เด็กๆปฐมวัย ในทุกฤดูร้อน เด็กๆจะออกเดินทางไกลจากบ้านเพื่อไปเข้าค่ายครั้งละหลายวัน ซึ่งในแต่ละค่ายเองก็โดดเด่นด้วยธีมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ล่าสมบัติโจรสลัด นักโบราณคดีสืบเสาะหาฟอสซิลไดโนเสาร์ และการเล่นแบบ serious play ซึ่งช่วยส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆ ให้สนุก ตั้งใจกับกิจกรรม พร้อมเปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างเต็มที่

https://www.taitonmaicamp.com/sangaroon-cheamsawat/

การก่อตั้ง

ในช่วงปี 2014 ในประเทศไทยยังไม่มีกิจกรรมในรูปแบบนี้ คุณครูทั้ง 3 คน ครูแมงปอ (นักจิตวิทยา) ครูปั๊ม (นักออกแบบ) และ ครูพลับ (นักการศึกษา) จึงเกิดไอเดียนำการเรียนรู้แบบ Theme Based Serious – Play In nature มาออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย โดยปรับให้เป็นค่ายรูปแบบ 1-2 วันเน้นให้เด็กๆได้มาเปิดประสบการณ์ เรียนรู้การแยกจากผู้ปกครองนอกโรงเรียนครั้งแรก เรียนรู้การได้ดูแลตัวเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำความรู้จักเพื่อนใหม่ การเรียนรู้ที่จะกล้าลุยกล้าเลอะผจญภัยไปในธรรมชาติ ซึ่งค่ายแรกเกิดขึ้นใน 29 พฤศจิกายน 2014 พวกเราเริ่มต้นอย่างสนุกนานด้วยค่าย Treasure Hunt ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นธีมยอดฮิตที่สุดธีมหนึ่งของค่าย Pirate X Mermaid!

Aniversary 2 Recovered 09 3

ทฤษฏีพหุปัญญา หลักการของค่าย

ทุกกิจกรรมในค่ายออกแบบโดยอ้างอิงทฤษฏี พหุปัญญา (Multiple Intelligences) ซึ่งสามารถจำแนกทักษะตามพัฒนาการได้ชัดเจนออกเป็น 8 ด้าน ซึ่งในแต่ละค่ายจะมุ่งเน้นทักษะที่แตกต่างกันอย่างเช่น ค่าย Ninja Adventure มุ่งเน้น ทักษะร่างกาย ส่วนค่าย Pirate X Mermaid มุ่งเน้น ทักษะมิติสัมพันธ์ ผ่านการอ่านตีความแผนที่

Aniversary 2 Recovered 10

เราเล่นเพื่อเรียนรู้กันอย่างจริงจรัง!

โดยในแต่ละ Theme ค่ายจะมีรูปแบบการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตามกระบวนการ How We Play ซึ่งออกแบบโดยคุณครูของค่าย อย่างเช่นค่าย Mad Scientist เราจะเล่นกันในรูปแบบ Experiment, Invent Play ในขณะที่ค่าย Jungle Journey จะเล่นในรูปแบบ Adventure, Exploration Play

Aniversary 2 Recovered 03

ความทรงจำมากมายเกิดขึ้นที่นี่

โดยคุณครูผู้นำค่าย ครูปั๊ม ครูแมงปอ ครูพลับ ครูจิต ครูปีสิน มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรม เล่านิทานเสริมจินตนาการ พาเด็กๆออกผจญภัย ดูแลความปลอดภัยในภาพรวม อย่างเคร่งครัด

Aniversary 2 Recovered 05

ทีมงานประสบการณ์ผู้ดูแลเด็กๆ

คุณครูพี่เลี้ยงทุกคนในค่ายล้วนแต่เป็นบุคลากรคุณภาพ ผ่านการอบรมจากคุณครูนักจิตวิทยาและนักการศึกษา / การอบรมปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ที่สำคัญสุดคุณครูทุกคนสนุก รักการสอนและพาเด็กๆออกเรียนรู้ในค่ายด้วยใจจริง

Aniversary 2 Recovered 11

ทำไมค่ายถึงไม่มีผู้ปกครองร่วมด้วย ?

จุดประสงค์ของค่ายเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้การจากแยกจากคุณพ่อคุณแม่นอกเหนือจากการไปโรงเรียน ได้รู้จักปรับตัวกับเพื่อนใหม่ ร่วมกิจกรรมเป็นทีม พัฒนาทักษะมนุษย์สัมพันธ์ ความเป็นผู้นำผู้ตาม การกล้าแสดงออก และ สื่อสาร ได้เรียนรู้ที่จะเข้มแข็ง ดูแลตนเอง ดูแลผู้อื่น กล้าคิดกล้าตัดสินใจ

Aniversary 2 Recovered 06 1

ในวันค่ายดูแลเด็กๆอย่างไร

ในวันค่าย คุณครูผู้ออกแบบและดำเนินกิจกรรม จะทำหน้าที่พาน้องๆออกผจญภัยในแต่ละ การผจญภัย โดยน้องๆจะแบ่งกันเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละ 5-6 คน และในแต่ละกลุ่ม จะมีคุณครูพี่เลี้ยงมืออาชีพดูแลกลุ่มละ 1 คน ตลอดทั้งวัน

Aniversary 2 Recovered 07

ค่ายอยู่ที่ไหน ?

ค่ายอยู่ที่บางมด ใกล้กับชายทะเลบางขุนเทียน เป็นพื้นที่ลมถ่ายเท มีธรรมชาติหลงเหลืออยู่มาก ชุมชนเข้มแข็งและช่วยกันอนุรักษณ์ ซึ่งทุกครั้งที่มีฝนตก หรือ ฝุ่น PM2.5 ลง ในพื้นที่นี้จะถูกลมทะเลพัดผ่านออกไปอย่างรวดเร็วทุกครั้งไป

Aniversary 2 Recovered 08

การเคลื่อนย้ายดินแดน

มีการย้ายค่ายไปสู่ในดินแดนใหม่!

Aniversary 2 Recovered 12

สถานที่ภายในค่าย

ในพื้นที่ดินแดนใหม่นี้ คุณครูได้ใช้ประสบการณ์การที่ได้ทำค่ายตลอด 8 ปี เพื่อออกแบบพื้นที่ให้ การเรียนรู้ การเล่น การผจญภัย ทั้งห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องรวมตัวแผนที่ พื้นที่ธรรมชาติ และด่านการผจญภัยใหม่ ออกมาให้เด็กๆสามารถมาเข้าค่ายได้อย่างสนุก และปลอดภัยอย่างที่สุด !

Aniversary 3 Recovered 13

ความทรงจำใหม่กำลังรอที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

และเรื่องราวใหม่ก็กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน! หากมีโอกาส แล้วพบกันที่ค่ายใต้ต้นไม้นะครับ!

สำหรับข่าวสารค่ายสามารถติดตามได้ผ่าน
Facebook page : Taitonmai Camp
Official Line : @taitonmaicamp

*บทความเขียนโดยครูปั๊ม

Co-Founder, Taitonmai

คุณครูนักออกแบบอุตสาหกรรมที่หลงใหลการผจญภัยและการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ เคยร่วมวิจัยและศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ที่ Kyoto Institute of Technology จึงมีความสนใจกระบวนการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติและวิถีชีวิตในสไตล์ชาวญี่ปุ่น

Our Partners