? Reflection ค่ายเด็กเล็ก ของค่ายใต้ต้นไม้ !

บทความโดยครูปั๊ม

สำหรับน้องๆทุกคนที่มาค่ายใต้ต้นไม้ คุณพ่อคุณแม่จะได้รับ Reflection ที่คุณครูนักจิตวิทยาจะทำการจัดส่งให้ทุกท่านภายหลังค่ายด้วยนะคะ

โดย Reflection นี้คุณครูจะทำการ Observe เด็กๆระหว่างวันค่าย และประมวลผลตามทฤษฏีพหุปัญญา 8 ด้าน เพื่อเป็นหนึ่งในองค์ประกอบเล็กๆที่จะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นจุดเด่น ข้อควรพัฒนา และข้อควรส่งเสริมสำหรับน้อง ๆ ต่อ ๆ ไปในอนาคตค่ะ

For all the campers who attended the Taitonmai Camp, parents will receive a reflection from the psychologist after the camp concludes.

During the camp, our teacher will observe each child and process the information based on the theory of multiple intelligences, which consists of eight aspects. This reflection will serve as a small component to help identify strengths, areas for improvement, and ways to support and encourage students in the future.

Reflection จะมี 2 รูปแบบ

สำหรับค่าย 1 วัน และค่าย 2 วันขึ้นไป โดยจะมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้

reflection02

One Day Reflection

ในรูปแบบค่าย 1 วัน ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดประสบการณ์ และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ทางค่ายจะสะท้อนทักษะที่น้องๆแสดงออกเด่นชัดที่สุดในวันค่ายด้วยเหรียญตรา ซึ่งจะมีการแบ่งเป็น 2 หมวด

⭐️เหรียญตรา Multiple Intelligence เหรียญตรานี้จะสะท้อนทักษะตามทฤษฏี ยกตัวอย่างเช่น น้องชอบการปีนป่าย สามารถทรงตัวได้ดี คล่องแคล่ว อย่างโดดเด่น จะได้รับเหรียญตรา Body Intelligence ซึ่งสำหรับน้องที่มาค่ายหลายครั้งและ แสดงพัฒนาการด้านเดียวกันอย่างโดดเด่น จะได้รับเหรียญตราในระดับสูงขึ้นไป

⭐️เหรียญตรา Camp Achievement ในแต่ละค่ายมีหลักการออกแบบที่แตกต่างกัน อย่างเช่น ค่ายโจรสลัดจะเน้นทักษะการทำงานเป็นทีม การอ่านแผนที่ มิติสัมพันธ์ ซึ่งจะมีชุดเหรียญตราเฉพาะสำหรับแต่ละค่ายแยกจากกัน ยกตัวอย่าง สำหรับน้องที่รักการหาสมบัติ สามารถหาสมบัติในพื้นที่ธรรมชาติซับซ้อนได้ จะได้รับเหรียญตรา Eagle Eyes ผู้มีดวงตาเฉียบคม

reflection03

In the format of a one-day camp designed to provide a unique experience and focus on the development of specific skills, we would like to reflect on the most outstanding skills demonstrated by the campers during the camp using badges. These badges will be divided into two categories:

⭐️ Multiple Intelligence Badges: These badges will reflect the skills based on the theory of multiple intelligences. For example, if a camper excels in rock climbing, demonstrates good body coordination, and stands out in agility, they will be awarded the Body Intelligence Badge. For campers who have attended the camp multiple times and consistently excel in a particular area, they will receive a higher-level badge.

⭐️ Camp Achievement Badges: Each camp has its own unique design principles. For instance, a Pirate Adventure Camp may emphasize teamwork, map reading, and spatial relationships. In this case, there will be special badges designed specifically for each camp, such as the Eagle Eyes Badge awarded to campers who possess sharp observation skills and excel in finding characteristics in complex natural environments.

These badges serve as a symbolic recognition of the campers’ remarkable skills and achievements throughout the day.

ค่ายเด็กเล็ก

Multiple Days Reflection

ในรูปแบบค่าย 2 วันหรือ มากกว่า มุ่งเน้นพัฒนาการในระยะกลาง กิจกรรมออกแบบมาครอบคลุม ทักษะทั้ง 8 ด้าน ตามทฤษฏีพหุปัญญา ผู้ปกครองจะได้รับ Reflection ในรูปแบบกราฟ 8 เหลี่ยม โดยทักษะที่น้องโดดเด่นจะได้คะแนนมากที่สุดและลดหลั่นลงไปเทียบกับทักษะของตัวน้องเอง โดยไม่มีเกณฑ์เปรียบเทียบกับผู้อื่น และจะมีบทความบรรยายสั้น ๆ ถึงเรื่องราวการผจญภัยของน้องจากมุมมองของคุณครูค่ะ

อย่างไรก็ตาม ทักษะทั้งแปดด้านนี้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและทักษะของเด็กๆจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยที่เขาเจริญเติบโตค่ะ หากน้องได้รับค่าความถนัดที่เหมือนเดิม อาจแสดงให้เห็นถึงทักษะที่เด่นชัดควรได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต่อไป แต่หากน้องได้รับค่าความถนัดที่ไม่เหมือนในค่ายครั้งที่แล้ว อาจจะเป็นเพราะในแต่ละค่ายจะเปิดโอกาสให้น้องได้แสดงทักษะที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ

In the format of a camp spanning two or more days, with a focus on medium-term development, activities are designed to cover skills in all 8 aspects based on the theory of multiple intelligences. Parents will receive a reflection in the form of an octagon graph. The most outstanding skill demonstrated by each camper will receive the highest score, while their own individual skills will be compared and ranked, without comparison to others. Additionally, there will be a short narrative describing the camper’s adventure from the teacher’s perspective.

However, it is important to note that these eight skills can be continuously developed throughout one’s life, and a child’s skills will change according to their developmental stage. If a child demonstrates consistent aptitude in a particular skill, it may indicate the need for further support and encouragement. Conversely, if a child’s aptitude differs from a previous camp, it could be due to the opportunity provided in each camp for them to showcase different skills.

*บทความเขียนโดยครูปั๊ม

Co-Founder, Taitonmai

คุณครูนักออกแบบอุตสาหกรรมที่หลงใหลการผจญภัยและการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ เคยร่วมวิจัยและศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ที่ Kyoto Institute of Technology จึงมีความสนใจกระบวนการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติและวิถีชีวิตในสไตล์ชาวญี่ปุ่น

บทความที่น่าสนใจ!

  • นักสืบติดป่า new
นักสืบติดป่า – summer camp 2024

May 7th, 2024|Comments Off on นักสืบติดป่า – summer camp 2024

Summer Camp 2024 ?️ เหล่านักสืบชื่อดัง กับ การเอาชีวิตรอดในป่า ที่ RAIN TREE Residence @Khao Yai รุ่น (4-6 Yrs & 7-10 Yrs) TTM

  • 448158359 943885460869075 2367498105965793826 n
Taitonmai Kids Summer Camp Schedule May – July 2024

April 24th, 2024|0 Comments

Taitonmai Kids Summer Camp Schedule June - August 2024 —— Day Camp ——— Register : https://bit.ly/ttmregis2023. เหล่านักสืบชื่อดังกับคดีลับในคฤหาสน์มืด

Share This Article!