The Lost Land @ Raintree Khao Yai

⛰️The Lost Land @ Raintree Khao Yai : 27-28 Jan 2024

❗ Almost full ใกล้เต็มแล้วนะคะกับ Project ค่ายสัญจร ตอนพิเศษสุดๆ ของค่ายใต้ต้นไม้ และ Rain Tree Residence @ Khao Yai รุ่น (4-7 Yrs & 8-12 Yrs) ?️

?ยังสมัครได้ที่ : https://forms.gle/8aRqVzmiYeYXuvdHA

⛰️มาออกผจญภัยกลางเขาใหญ่กับสายลมสุดท้ายของฤดูหนาว พวกเราจะเดินทางไกลตามหาความลับของอารยธรรมที่สาบสูญ สร้าง Shelter อยู่อาศัยฉบับคนป่า ก่อไฟปรุงอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น พัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในธรรมชาติ เรียนรู้ความลับของ Primitive Technologies ออกหาสมบัติยามค่ำคืน เรียนรู้วิธีการอ่านดวงดาวเพื่อระบุทิศทาง!

และพิเศษสุดๆสำหรับน้องๆรุ่น 8 ปี ขึ้นไป ที่เคยมาค่ายแล้วอยากพักค้างคืนกับเพื่อนๆ และคุณครู ในค่ายนี้ ค่ายใต้ต้นไม้เปิด Slot สำหรับ Overnight Stay ที่ RAIN TREE Residence@ Khao Yai (จำนวนจำกัด น้องๆผู้ชาย 10 คน และ ผู้หญิง 10 คน) !

ค่ายนี้เป็น กิจกรรม 2 วัน 1 คืน (น้องๆพักกับผู้ปกครอง หรือ พักหอพักของทางโรงแรมกับคุณครู)
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2024 เวลา 13.00-19.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2024 เวลา 9.00-15.00 น
สถานที่ : Rain Tree Residence @ Khao Yai

ทักษะทั้ง 8 ด้านที่เด็กๆจะได้เรียนรู้และฝึกฝนภายในค่ายมีดังนี้
? ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
⚙ ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)
? ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence)
? ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)
? ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
?ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
? ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
? ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)

Price for 2 days Camp
(Only Camp) [6900 THB] (Stay 1 Night At Dormitory of 27-28th Jan at Raintree) [9900 THB] (Stay 1 Night With Parents of 27-28th Jan at Raintree) [10500 THB] [1-2 Parents 1 Students] [Family Triple 3 Beds]

? ค่ายนี้ออกแบบโดย ?
1. ครูแมงปอ นักจิตวิทยา วุฒิปริญญาเอก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of London
2. ครูปั๊ม นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านความคิดสร้างสรรค์ จาก KMUTT และ Kyoto Institute of Technology
3. ครูปีสิน ครูวิทยาศาสตร์ ผู้ออกแบบ “ห้องเรียนวิทย์ให้เป็นมิตรกับทุกคน” จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

?สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE: @taitonmaicamp

the lost land

เด็กๆได้อะไรจากค่าย LOST LAND ?

Survivalist คือทักษะของนักผจญภัย ที่จะต้องเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ การเอาตัวรอดเมื่อเจอเหตุคับขัน การเรียนรู้หาทางออกเมื่อเผชิญปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญ ใน 21th Century skills ที่เด็กๆควรมีติดตัว!

411866233 841719551085667 4714247108999785587 n

เด็กๆได้อะไรจากค่าย LOST LAND ?

Resolve ความมุ่งมั่นอดทนเพื่อพิชิตจุดหมาย ในการเดินทางไกล เป้าหมายเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆเริ่มต้นออกเดินทาง หากแต่เรื่องราวระหว่างการเดินทางต่างหากที่สำคัญ ทุกคนอาจพบเจออุปสรรค์ ปัญหาที่เกิดขึ้น ความมุ่งมั่นจะเป็นปัจจัยสำคัญให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายสุดท้าย

what is lostland camp 04

เด็กๆได้อะไรจากค่าย LOST LAND ?

STEM in nature คือการประสานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เข้ากับ การผจญภัยในธรรมชาติ ด้วยการหยิบยก องค์ประกอบจากยุคโบราณ ไม่ว่าจะเป็น รางลำเลียงน้ำ การจุดไฟ การสร้างโครงสร้างอย่างง่าย ซึ่งเด็กๆจะได้พัฒนาทักษะ Logical Thinking อย่างไม่รู้ตัว!

 

*บทความเขียนโดย ครูแมงปอ

ผู้ก่อตั้งค่ายใต้ต้นไม้ จบปริญญาเอกด้านจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology) โดยทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้ศิลปะเป็นสื่อเพื่อดูแลจิตใจและลดภาวะซึมเศร้า

อ้างอิง

Resnick, M. (2017). Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passions, Peers, and Play. MIT Press.

Share This Article!