Summer Camp

?Under The Sea @ Chumphon Cabana ?

Sat 06 – Sun 07 April 2024

?Project “Wilderness Camp” Special Edition of Taitonmai Camp at Chumphon Cabana Resort.

ได้เวลาออกเดินทางค้นหาความลับแห่งท้องทะเล! ใจกลางฤดูร้อนนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียน Snorkeling ในหลักสูตร SSI ที่ ชุมพร! ฝึกฝนทักษะการดูแลตัวเอง และช่วยเหลือผู้อื่นในน้ำ ออกเรือเดินทางสู่หมู่เกาะง่ามน้อยง่ามใหญ่ ศึกษาธรรมชาติทำความรู้จักสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และอาจได้ลุ้นพบกับ ฉลามวาฬ พี่ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเล ด้วยนะคะ!

It’s time to embark on a journey to uncover the secrets of the sea! In the heart of this summer, our instructors will take the kids to learn Snorkeling in the SSI course in Chumphon! Practice self-care skills and assist others in the water. Set sail to the small and large archipelagos, explore nature, get to know the marine life under the sea, and you might even have the chance to encounter the friendly giants of the sea, whale sharks! Join us for an unforgettable adventure!

สถานที่: Chumphon Cabana https://goo.gl/maps/ScYA27BqQCvDXP4E9

4162771 02

? SSI Snorkeling Course

พวกเราจะมา ฝึกทักษะการ Snorkel / ดำน้ำตื้น สำหรับเด็กตามหลักสูตรของ SSI การใช้ Mask Snorkel หายใจระหว่างลอยตัวในทะเล สอนโดย ครูปั๊ม ผู้ออกแบบหลักสูตรค่ายใต้ต้นไม้ และ SSI Diving Instructor Pro ID: 108359

We will come to practice Snorkeling and basic diving skills for kids following the SSI curriculum. Learn to use the Mask and Snorkel, breathe while floating in the sea. Instructed by Pump, the course designer of the Taitonmai Camp, and SSI Diving Instructor Pro ID: 108359.

4162771 03

? Marine Life

ทำความรู้จักสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล พฤติกรรมของปลาท้องถิ่น ปลาอันตราย สัตว์มีพิษ วิธีการป้องกันตัวและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ จิตสำนึกการอนุรักษ์ และ ความปลอดภัยของน้องๆเมื่อออกผจญภัยในทะเล

Get to know the marine life, the behaviors of local fish, dangerous species, venomous creatures, self-protection methods, and basic first aid techniques. This aims to create an understanding, conservation awareness, and ensure the safety of the kids when venturing into the sea.

4162771 04

?? Forest & Beach Play

เด็กๆจะได้เรียนรู้ตลอด 2 วันเต็ม ที่ Chumphon Cabana เป็นพื้นที่บรรจบระหว่างผืนป่าธรรมชาติ และ ชายหาดตื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ เพิ่มภูมิคุ้มกันออกจาก Comfort Zone

The kids will have the opportunity to learn throughout the full 2-day program at Chumphon Cabana. This location serves as a convergence between natural forested areas and a shallow, safe beach for children. It aims to enhance their immune system while encouraging them to step out of their comfort zone.

ค่ายเด็ก

? Sea Safety

เรียนรู้ทักษะการดูแลตนเอง / ช่วยเหลือผู้อื่น ในพื้นที่ใกล้น้ำ และ ในน้ำ ตามศักยภาพในช่วงวัยของน้องๆแต่ละคน ตามหลักสูตร SSI เรียนรู้ที่จะสังเกต ระบุเหตุอันตราย ประเมินสถานการณ์รอบตัว ประเมิณความสามารถของตน เรียกขอความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาลเบื้องตัน

Learn self-care skills, assisting others in both near-water and underwater environments, according to individual capabilities in each child’s age group. Following the SSI curriculum, participants will acquire the ability to observe, identify dangers, assess surrounding situations, evaluate their own abilities, call for assistance, and apply basic first aid.

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 1

Time Activity Details
9.00 – 10.00 Getting to Know – Conference Hall

 • We will play ice-breaking games for students to get to know each other and their teachers. We will then break into groups and students will be introduced to their day’s mission.
10.00 – 10.30 Adventurer Flag – Conference Hall

 • Students will create an adventurer flag for their team. This flag will be a team symbol.
10.30 – 10.45 Snack Break
10.45 – 12.00 Land Explorer – Outdoor 

 • Students will embark on an immersive journey to explore the captivating landscape of the lost island.
 • The “Winks” will be used to exchange for adventure materials, such as cardboard & tools
12.00 – 12.30 Lunch Break
12.30 – 14.00 Ship Making – Conference Hall

 • Teams will collaborate to design a compact survival raft using inflated beds and bottles, ensuring reliable transportation and refuge in demanding environments
14.00 – 14.20 Afternoon Snacks
14.20 – 16.00 Snorkel Class 101 – Beach

 • To safely navigate the land of Cabana, students will acquire essential skills such as swimming with support gear and mastering survival techniques for unforeseen water accidents, all under the guidance of professional SSI instructors
 • Students embark on a practice adventure as they set sail on their raft, venturing into the enchanting realm of legendary treasure hidden beneath a magical beach.

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 2

Time Activity Details
9.00 – 10.00 Ice Breaking & Revising – Beach Front

 • We will be revising the snorkeling technique and safety protocol to prepare to board the diving ship
10.00 – 10.30 Hop Aboard! – Pirate’s Ship AND Ocean [Parents allowed to join]

 • Students will learn a variant of Reef Species & Marine life which is located around Koh Tao to prepare for a grand adventure ahead.
 • Students will get on the diving ship heading for the most famous shallow water diving sites around Chumphon to test their skills and explore the beautiful reef.
10.30 – 10.45 Snack Break
10.45 – 12.00 Arrived At Crocodile Island (Dive 1)

 • We will arrive at the infamous crocodile island with beautiful shallow water coral reef and white sand beach, we will have our first diving adventure and lunch here
 • Students will group up for a grand adventure toward the highest peak of this Land, we will hike followed by a clue to the lost treasure!
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 14.00 Voyage to Ngam Island (Dive 2)

 • This island is full of beautiful soft coral and a horde of Nemo fish, and if we are lucky we might encounter with gentle giant of the sea Mr. Whale Shark!
14.00 – 14.30 Afternoon Snacks / Heading Back To Cabana
14.30 – 15.30 The Return Voyage

 • After days full of adventures Yonge explorers will reflect on their experience on the sailing ships, in any form they preferred.
15.30 – 16.00 Arrived At Chumphon Cabana – Wrap up and Badge ceremony

 • To complete a successful quest, students will receive an adventurer badge as a symbol of their bravery throughout an adventure.

Price for 2 days Camp!

Base Camp Price 8,900.- THB
Stay 2 Nights of 5 – 7th April at Cabana

(1-2 Parents 1 student)

cabana

12,900.- THB
Stay 3 Nights of 5 – 8th April at Cabana

(1-2 Parents 1 student)

cabana

14,900.- THB

*For specific customization (extra room, change room type, etc) please contact us for a custom quotation.
*10% Discount on base camp price for returned campers or registered in a pair.

Price Included

 • Breakfast for parents and students at restaurants during their stay.
 • Lunch and snack breaks for students during camp days.
 • 2 Days Travel insurance for students.
 • 1 Day Snorkel Trip for student

? For parents interested in joining the snorkel trip, the cost is 1350 THB per person.

Price not included

 • Transportation fare to Chumphone
 • Lunch for parents
 • Dinner

**สำหรับการจองห้องพักรูปแบบอื่น รบกวนติดต่อโรงแรม ชุมพร คาบาน่า โดยตรงนะคะ**

1434382866

*บทความเขียนโดยครูปั๊ม

Co-Founder, Taitonmai

คุณครูนักออกแบบอุตสาหกรรมที่หลงใหลการผจญภัยและการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ เคยร่วมวิจัยและศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ที่ Kyoto Institute of Technology จึงมีความสนใจกระบวนการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติและวิถีชีวิตในสไตล์ชาวญี่ปุ่น

Share This Article!