Summer Camp

🌊Under The Sea @ Chumphon Cabana 🌊

Sat 06 – Sun 07 April 2024

ได้เวลาออกเดินทางค้นหาความลับแห่งท้องทะเล! ใจกลางฤดูร้อนนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียน Snorkeling ในหลักสูตร SSI ที่ ชุมพร! ฝึกฝนทักษะการดูแลตัวเอง และช่วยเหลือผู้อื่นในน้ำ ออกเรือเดินทางสู่หมู่เกาะง่ามน้อยง่ามใหญ่ ศึกษาธรรมชาติทำความรู้จักสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และอาจได้ลุ้นพบกับ ฉลามวาฬ พี่ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเล ด้วยนะคะ!

It’s time to embark on a journey to uncover the secrets of the sea! In the heart of this summer, our instructors will take the kids to learn Snorkeling in the SSI course in Chumphon! Practice self-care skills and assist others in the water. Set sail to the small and large archipelagos, explore the nature, get to know the marine life under the sea, and you might even have the chance to encounter the friendly giants of the sea, whalesharks! Join us for an unforgettable adventure!

4162771 02

SSI Snorkeling Course

พวกเราจะมา ฝึกทักษะการ Snorkel / ดำน้ำตื้น สำหรับเด็กตามหลักสูตรของ SSI การใช้ Mask Snorkel หายใจระหว่างลอยตัวในทะเล สอนโดย ครูปั๊ม ผู้ออกแบบหลักสูตรค่ายใต้ต้นไม้ และ SSI Diving Instructor Pro ID: 108359

We will come to practice Snorkeling and basic diving skills for kids following the SSI curriculum. Learn to use the Mask and Snorkel, breathe while floating in the sea. Instructed by Pump, the course designer of the Taitonmai Camp, and SSI Diving Instructor Pro ID: 108359.

4162771 03

Marine Life

ทำความรู้จักสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล พฤติกรรมของปลาท้องถิ่น ปลาอันตราย สัตว์มีพิษ วิธีการป้องกันตัวและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ จิตสำนึกการอนุรักษ์ และ ความปลอดภัยของน้องๆเมื่อออกผจญภัยในทะเล

Get to know the marine life, the behaviors of local fish, dangerous species, venomous creatures, self-protection methods, and basic first aid techniques. This aims to create an understanding, conservation awareness, and ensure the safety of the kids when venturing into the sea.

4162771 04

Forest & Beach Play

เด็กๆจะได้เรียนรู้ตลอด 2 วันเต็ม ที่ Chumphon Cabana เป็นพื้นที่บรรจบระหว่างผืนป่าธรรมชาติ และ ชายหาดตื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ เพิ่มภูมิคุ้มกันออกจาก Comfort Zone

The kids will have the opportunity to learn throughout the full 2-day program at Chumphon Cabana. This location serves as a convergence between natural forested areas and a shallow, safe beach for children. It aims to enhance their immune system while encouraging them to step out of their comfort zone.

ค่ายเด็ก

Sea Safety

เรียนรู้ทักษะการดูแลตนเอง / ช่วยเหลือผู้อื่น ในพื้นที่ใกล้น้ำ และ ในน้ำ ตามศักยภาพในช่วงวัยของน้องๆแต่ละคน ตามหลักสูตร SSI เรียนรู้ที่จะสังเกต ระบุเหตุอันตราย ประเมินสถานการณ์รอบตัว ประเมิณความสามารถของตน เรียกขอความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาลเบื้องตัน

Learn self-care skills, assisting others in both near-water and underwater environments, according to individual capabilities in each child’s age group. Following the SSI curriculum, participants will acquire the ability to observe, identify dangers, assess surrounding situations, evaluate their own abilities, call for assistance, and apply basic first aid.

*บทความเขียนโดยครูปั๊ม

Co-Founder, Taitonmai

คุณครูนักออกแบบอุตสาหกรรมที่หลงใหลการผจญภัยและการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ เคยร่วมวิจัยและศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ที่ Kyoto Institute of Technology จึงมีความสนใจกระบวนการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติและวิถีชีวิตในสไตล์ชาวญี่ปุ่น

  • ของเล่นเด็ก
ของเล่นเด็กแบบใหม่ Our new musical toy: A Natural Musical Playground!

February 28th, 2024|0 Comments

🧩 ของเล่นเด็กแบบใหม่ของค่ายใต้ต้นไม้ !! บทความโดย ครูจิตต์ ผมสงสัยมาตลอดว่าทำไมการเล่นดนตรีซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ถึงประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์มากมายเพื่อที่จะทำให้เพลงนั้น

Share This Article!