Kids Summer Camp

⛩️The World of Water Ninja (4-6, 7-10 Yrs)

Sat 13 – Mon 15 April 2024

ถึงเวลาที่เหล่านินจาจะเดินทางไปที่หมู่บ้านลับ เพื่อเรียนรู้วิถีสายน้ำอันเย็นฉ่ำ ฝึกกระบวนท่าแห่งคัมภีร์วารี ปีนป่ายด่านผจญภัยกลางบ่อใหญ่ ทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำ เล่น Slip and Slide และ เรียนประดิษฐ์แพไม้ไผ่เพื่อเดินทางผ่านบึงด่านทดสอบของ Master Ninja!

It’s time for the ninjas to journey to the secret village, to learn the ways of the cool and refreshing streams, practice the ancient techniques , traverse the adventure checkpoints in the vast abyss, experiment with water science, play Slip and Slide, and learn to craft bamboo rafts to pass through the Master Ninja’s testing pond!

Ninja Summer Poster 02

🏃Bodily-kinesthetic

มาฝึกทักษะร่างกายทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ความแข็งแรง ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น ผ่านกิจกรรมท้าทายปีนป่าย ห้อยโหนในธรรมชาติ !

Let’s train physical skills including muscle strength, toughness, agility, and flexibility through challenging activities such as jungle trekking and exploring the wilderness!

Ninja Summer Poster 03

🤩6 Fundamental Emotion

ทำความรู้จักอารมณ์พื้นฐานทั้ง 6 ความสุข ความเศร้า ความไม่พอใจ ความกลัว ความตกใจ และความโกรธ ส่งเสริมอารมณ์ Positive และ เท่าทันรู้จักควบคุมอารมณ์ Negative ผ่านภารจกิจของนินจา

Introduce the 6 basic emotions: happiness, sadness, dissatisfaction, fear, surprise, and anger. Promote positive emotions and simultaneously learn to control negative emotions through the tasks of the ninja.

Ninja Summer Poster 04

🤗Compassion

ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เข้าสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล เหล่านินจาต้องทำงานเป็นทีม นำจุดเด่นของแต่ละคนมาผสานกันเพื่อสร้างหน่วยนินจาที่สามัคคี ช่วยกันเอาชนะอุปสรรค์เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง!

Understanding oneself, understanding others, learning teamwork, integrating into society, assisting the needy—these are essential for ninjas. They must work as a team, combining each person’s strengths to create a unified ninja unit. Together, they overcome obstacles to successfully accomplish their missions!

TTM 339

💦Water Stem Experiment

เด็กๆจะได้ทำการทดลองเกี่ยวกับน้ำในแบบฉบับพิเศษของวิชานินจา มาออกแบบอุปกรณ์พ่นน้ำ ลำเลียงน้ำจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง และฝึกวิชาลอยตัวในน้ำอย่างปลอดภัย!

The children will have the opportunity to engage in a special water experiment as part of their ninja training. They will design water spraying devices, transport water from one village to another, and practice safe floating techniques in the water!

*บทความเขียนโดยครูปั๊ม

Co-Founder, Taitonmai

คุณครูนักออกแบบอุตสาหกรรมที่หลงใหลการผจญภัยและการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ เคยร่วมวิจัยและศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ที่ Kyoto Institute of Technology จึงมีความสนใจกระบวนการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติและวิถีชีวิตในสไตล์ชาวญี่ปุ่น

  • ของเล่นเด็ก
ของเล่นเด็กแบบใหม่ Our new musical toy: A Natural Musical Playground!

February 28th, 2024|0 Comments

🧩 ของเล่นเด็กแบบใหม่ของค่ายใต้ต้นไม้ !! บทความโดย ครูจิตต์ ผมสงสัยมาตลอดว่าทำไมการเล่นดนตรีซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ถึงประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์มากมายเพื่อที่จะทำให้เพลงนั้น

Share This Article!