Kids Summer Camp

🏴‍☠️ Pirate Treasure Hunt (4-6, 7-10 Yrs)

Sat 30 – Sun 31 March 2024

💰 ประกาศถึงเหล่านักล่าสมบัติ! ถึงเวลาล่องเรือตามลายแทง ฝ่าฟันอุปสรรค์ แก้ไขเบาะแสแผนที่โบราณ เพื่อตามหาสมบัติล้ำค่าในตำนาน!! เทศกาล Treasure Hunt ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!

Attention, treasure hunters! It’s time to set sail, overcome obstacles, decipher ancient maps, and seek legendary treasures! The Treasure Hunt festival has begun!

01

🤗 ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

สำหรับเด็ก ๆ ช่วงปฐมวัยนั้นทักษะการแก้ไขปัญหา หรือ Problems-Solving Skill นั้นถือได้ว่ามีความจำเป็นและมีส่วนช่วยในพัฒนาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างมาก ในกิจกรรมการล่าสมบัติ เด็ก ๆ จะได้เจอกับอุปสรรคท้าทายความสามารถในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตีความโจทย์เบาะแส การตามล่าหาสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่ หรือแม้แต่การพยายามเก็บสมบัติที่แขวนอยู่บนยอดไม้สูงเกินเอื้อมถึงในเวลาที่จำกัด ประกอบกับความตื่นเต้นที่อยากรู้ว่าสมบัติจะเป็นอะไรและจะเจออะไรต่อไป ทำให้เด็กๆมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และเป็นจังหวะที่ดีสำหรับครูผู้สอนที่จะชี้แนะเด็ก ๆ ให้ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหานั้นด้วยความสามารถของเขาเอง นอกจากนี้หากเด็กๆสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเองแล้วสิ่งที่จะเกิดตามมาคือความภาคภูมิใจและความมั่นใจที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเติบโตของเด็ก ๆ

02

🤩 ทักษะด้านตรรกะและการตีความ

เมื่อพูดถึงการล่าสมบัติ การหาเบาะแสถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องแก้ไขและตีความเพื่อไปให้ถึงสมบัติชิ้นสุดท้าย โดยอาศัยทักษะในด้านตรรกะที่เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในหมวดหมู่วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กระบวนการล่าสมบัติจึงมีส่วนช่วยในการผลักดันให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะนี้ผ่านการเล่นได้เป็นอย่างดี

03

🏃 การได้ออกมาวิ่งเล่นในธรรมชาติ

ในศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเด็กเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเด็กๆในชุมชนเมือง ทำให้เด็ก ๆ มีโอกาสน้อยมากที่จะได้ออกมาวิ่งเล่นในธรรมชาติ ซึ่งอาจทำให้ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก หากแต่เมื่อเด็ก ๆ มีเป้าหมายที่ชัดเจน และสนุกไปกับกิจกรรมที่ทำอยู่ พวกเขาจะสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมนุษย์เรานั้นเติบโตมากับธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

04

🗺️ ทักษะด้านมิติสัมพันธ์

ทักษะด้านมิติสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัย ทักษะในด้านนี้ไม่ใช่จะมีประโยชน์เพียงในกลุ่มสาระวิชาศิลปะเท่านั้น ในหมวดหมู่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไปจนถึงวิศวกรรมศาสตร์ต่างมีทักษะด้านมิติสัมพันธ์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญทั้งนั้น

ในกิจกรรมล่าสมบัติ แผนที่ถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเพื่อไปถึงจุดหมายสุดท้าย หากแต่การเชื่อมโยงแผนที่ 2 มิติ กับโลกความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเด็ก ๆ ในช่วงปฐมวัย การที่เด็ก ๆ ในค่ายประสบความสำเร็จในการตามล่าหาสมบัตินั้นจึงสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทักษะในด้านมิติสัมพันธ์และการเชื่อมโยงภาพให้เด็ก ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

05

🧒 ทักษะด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

กิจกรรมการล่าสมบัตินั้นส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันเป็นกลุ่ม เด็กๆแต่ละคนมีความถนัดที่ต่างกัน บางคนอาจจะถนัดด้านการปีนป่าย สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้เมื่อเจอสมบัติซ่อนอยู่ในที่สูงยากจะเอื้อมถึง บางคนอาจจะถนัดด้านการตีความ สามารถแก้เบาะแสต่าง ๆ ออกได้อย่างง่ายดาย

บางคนอาจจะถนัดด้านการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือ เป็นต้น ในกิจกรรมที่ซับซ้อนและท้าทายนั้น เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางร่วมกัน

06

🎈 การก้าวข้ามผ่านความกลัว

ในการผจญภัยอุปสรรค์มักเป็นสิ่งคู่กัน บางครั้งเด็กๆอาจต้องเผชิญกับความกลัวของตนเองไม่ว่าจะเป็น กลัวเลอะจากโคลน กลัวการเล่นสไลเดอร์จากที่สูง กลัวการล่องแพในน้ำธรรมฟชาติ แต่ด้วยความตั้งใจและสมบัติล้ำค่าที่เป็นเป้าหมายการให้กำลังใจจากคุณครูและเพื่อน ๆ เด็ก ๆ จะสามารถรวมความกล้าเอาชนะอุปสรรค์ตรงหน้าได้ทุกครั้งไป !

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 1

Time Activity Details
9.00 – 9.40 Getting to Know

 • We will play some ice-breaking games for students to get to know each other and their teachers. Students will be introduced to their mission of the day.
9.40 – 10.30 The Flag

 • Students will create a pirate & Mermaid flag for their team. This flag will be a team symbol.
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.30 Storytime

 • We’ll take a look at the world under the sea and see what magic lies there!
 • Students will hunt for the legendary glass “winks” from the story.
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Dock Making

 • Students will hunt for marble currency to save up to buy floating materials to construct their dock.
 • Teams will build a dock that can hide an adventurer’s treasure and a secret pirate ship.
14.30 – 16.00 To the Forest

 • We will make an expedition into the forest, Students will hunt for a mysterious legendary treasure clue rumored to be hiding somewhere close to the great tree, and a challenging puzzle will lead them into the lake, the only way to continue an adventure climb the forest

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 2

Time Activity Details
9.00 – 9.40 Revise

 • We will play some ice-breaking games and revise yesterday’s activities for students to get ready for today’s adventure,
9.40 – 10.30 The Wink Scope

 • Students will create a pirate & Mermaid telescope to aid them on an adventure.
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.30 Storytime

 • We’ll take a look at the world under the sea and see what magic lies there!
 • Students will hunt for more of the legendary glass “winks” from the story, in the ancient land.

Ship Making

 • Students will hunt for marble currency to save up to buy materials to construct their base.
 • Teams will build a ship that can float from palettes and bottles.
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Pirate Adventure

 • Teams will test their ship and practice rowing.
 • Each team will have a different Treasure Hunt route and will have to collect all the clues, whether in water or on land.
14.30 – 16.00 The Grand Treasure Hunt

 • Assemble your crew of intrepid explorers and set out into the unknown, armed with nothing but your wits and a handful of cryptic clues. Your mission? To decipher the secrets of each clue and follow their tantalizing trail to the ultimate prize: the long-lost treasure waiting to be discovered.

*บทความเขียนโดยครูปั๊ม

Co-Founder, Taitonmai

คุณครูนักออกแบบอุตสาหกรรมที่หลงใหลการผจญภัยและการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ เคยร่วมวิจัยและศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ที่ Kyoto Institute of Technology จึงมีความสนใจกระบวนการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติและวิถีชีวิตในสไตล์ชาวญี่ปุ่น

Share This Article!