🧩 ของเล่นเด็กแบบใหม่ของค่ายใต้ต้นไม้ !!

บทความโดย ครูจิตต์

ผมสงสัยมาตลอดว่าทำไมการเล่นดนตรีซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ถึงประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์มากมายเพื่อที่จะทำให้เพลงนั้น “ถูกต้อง” และทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องเล่นดนตรีในห้องเรียนเท่านั้น จากคำถามเหล่านี้ผมจึงได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนดนตรีของเด็ก ๆ และออกแบบของเล่นดนตรีที่จะเอื้อให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการเล่น

With all its creativity and artistic tendencies, I’ve always wondered why music needs to adhere to so many rules in order for some musical piece or creation to be deemed “right” and occurs in formalized indoor spaces. With this question, I set to explore the different challenges children face in music education, and currently, constructing a musical play space that allows children to form learn music through play and constructivist principles.

Artboard 6

เป้าหมายของโปรเจคนี้

คือการสร้างพื้นที่สำหรับเด็กอายุ 3-10 ขวบที่จะเล่น เรียนรู้และสร้างสรรค์เสียงดนตรีผ่านวัสดุธรรมชาติ โดยการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism อันเป็นรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของเพียเจท์ (Jean Piaget) และทฤษฎีเสียง pentatonic ของดนตรีไทย

Our aim is to create a play-space for children ages 3 – 10 to play, learn and create music from natural materials through constructivist principles and Thai musical sounds.

Artboard 5 1

🌿 การใช้วัสดุจากธรรมชาติ

จะช่วยให้เด็ก ๆ สัมผัสเรียนรู้เสียงที่ไพเราะและยังช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเครื่องดนตรีสามารถสร้างขึ้นได้จากสิ่งที่เขาพบเห็นรอบตัวในแต่ละวัน เครื่องดนตรีไม่จำเป็นต้องซื้อหามาและเล่นในห้องเล็ก ๆ เท่านั้น แต่เขาจะสามารถสร้างสรรค์เสียงขึ้นมาได้เองอย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยวัสดุทั้งหมดที่เขาจะจินตนาการได้เลยทีเดียว

Natural materials as opposed to synthetic materials are used for both functional and conceptual purposes. We have found that natural materials such as dried wood and bamboo project a resonation that synthetic materials do not, moreover, conceptually, we want children to be aware that instruments can be created and built through things that they find every day in nature and do not have to come as a “finished product” found inside small rooms.

The play-space is designed to be applicable to children from the said age range in terms learning while challenging the pathways in which children learn music. It is vital to instill the value of being life-wide musical creators, having the capacity and means to create and produce in many parts of their lives rather than during music lessons. Furthermore, we aim to encourage children to interact with music according to their own learning pathways and construction allowing for a natural and more informal approach to musical education: exposing children to music outside the classroom through playful means and Thai music in less formal environments.

Artboard 7

🎨 ในงานออกแบบนี้

เด็ก ๆ จะได้สะท้อนการเรียนรู้ของตนเองว่าเขาเข้าใจเสียงที่เกิดขึ้นมากแค่ไหนโดยการตอบคำถามจาก Reflection cards ที่สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุของเขา เช่น เสียงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เครื่องดนตรีนั้นคืออะไรสำหรับเขา เขาจะเล่นในรูปแบบใดบ้าง

In designing the Musical Playground, it is imperative for children to reflect upon themselves and how they understand the topic. Reflection cards with questions created to aid the participant in learning are placed behind each instrument. Questions will be age specific – asking them to reflect on their learning – how they understand each instrument, how it sounds, how they are played for learning reflection.

นอกจากนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปนำเสนอโปรเจคในงาน Fablearn 2020 โดยผมจะนำมาเล่าให้ฟังในบทความถัดไปนะครับ

I presented the project at Fablearn 2020, where we will be discussing with a panel on the design of this project so stay tuned for updates on the construction of the musical playground!

*บทความโดยครูจิตต์ นักวิจัยเชิงคุณภาพ จบการศึกษาจาก Northeastern University ด้าน จิตวิทยา สาขา Sensation & Perception และ BSc. Business Administration

Share This Article!