Project ค่ายสัญจรตอนพิเศษสุด ๆ ของค่ายใต้ต้นไม้และ Nanmeebooks ที่ RAIN TREE Residence @Khao Yai รุ่น (4-6 Yrs & 7-10 Yrs)

ค่ายปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านการผจญภัยไขคดีลับไปกับเรื่องราวของนักสืบชื่อดังทั้ง 3 คน นักสืบหน้าก้นผู้มาพร้อมมุกตลกสุดเท่ห์ นักสืบจิ๋วโคนันผู้เก่งกาจไขคดีมาแล้วนับไม่ถ้วน และ ครูหมวกนักสืบประจำค่ายใต้ต้นไม้!

The camp instilling a love for reading through adventurous mysteries follows the stories of three famous detectives: Oshiri Tantei The Butt Detective , the brilliant and tough young detective Conan, and Mr.Hat Special detective from Taitonmai Camp!

ค่ายพิเศษจากเรื่องราวของหนังสือแสนสนุกทั้ง 3 เล่ม!

ไขคดี!
CASE SOLVING!

คดีนี้เกิดขึ้นที่คฤหาสน์ในภูเขาลึก
The case unfolds at Strange Manor,

สมบัติประจำตระกูลได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย ท่านเคานต์เจ้าของปราสาทจึงได้ออกจดหมายเชิญนักสืบชื่อดังจากทั่วอาณาจักรมาช่วยกันไขคดี!

where the family heirloom has mysteriously vanished without a trace. The countess, owner of the castle, sends out invitations to renowned detectives from all over the kingdom to help solve the case.

ฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด!
PRACTICING SYSTEMATIC THINKING!

ผ่านเกมปัญหาเชาวน์
Through problem-solving games

จากหนังสือที่ถูกออกแบบใหม่ ให้ได้แก้ไขในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นปริศนาห้องปิดตาย แกะรอยจอมโจรเจ้าเล่ห์ ประดิษฐ์อุปกรณ์สายลับ ไถลผ่าน Slip and Slide บนภูเขาใหญ่ และตามหาสมบัติประจำตระกูล ที่ถูกซ่อนไว้หลังลายแทงแห่งดวงดาว!

from newly designed books, tackling real-life situations. They’ll solve everything from closed-room mysteries, tracing the tracks of cunning thieves, inventing spy gadgets, sliding through Slip and Slides on a big mountain, to searching for the family heirloom hidden behind the constellations!

 

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 1

Time Activity Details
12.00 – 13.00 Arrived At Rain Tree Check in, Register
13.00 – 15.00

Chapter 1 : The gathering of great detectives at the manor.

 • We will then break into groups and students will be introduced to their mission of the day.
 • Students will create a Detective team. 
 • We will delve into the story of the lost heirloom of the Dark Manor, where detectives have been summoned to assist the duke.
 • The young detective will venture out to collect clues around the manor.
15.00 – 15.30 Afternoon Break
15.30 – 17.00

Chapter 2: The Challenge of Wits and Observation

 • Escape Room: The group of detectives and teachers will be challenged by an escape room, where they will need to test their wits and observation skills to escape from the locked room.
 • Tracking Scattered Evidence: Clues are scattered around the Manor: fingerprints, scratch marks, footprints, broken glass. We will learn how to interpret and translate these clues.
 • Finding Witness: The young detectives need to practice their communication skills. Witnesses have information on what the culprit looks like, but asking the right questions is crucial.
17.00 – 18.00 Dinner
18.00 – 19.00

Chapter 3 : The Dawn Explorer

 • Glow in the Dark: Just before dusk, we’ll venture into nature. Some evidence can only be discovered in the dark.
 • The Constellation Clue: The playful individual has hidden the clue among the stars, only visible to us under the night sky.

 

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 2

Time Activity Details
7.30 – 9.00

Wake up for a new adventure! (Only for Dormitory Stay Students)

 • Waking up, having breakfast, and preparing yourself for a real adventure in the jungle today!
9.00 – 10.30

Chapter 4: The Great Detective Gadgets.

 • We will visit the hidden laboratory of the mad scientist to learn how to build stealth detective gadgets to aid us in the quest ahead.
 • Students will design and build their own gadgets from blueprints, including a Detective Hat, an Invisible Ink Kit, and 3D goggles.
10.30 – 11.00 Snack Break
11.00 – 12.00

Chapter 5: Exploring the Jungle 

 • All the clues lead to the jungle surrounding the manor. We will prepare for the unexplored jungle, heading towards the highest peak of this land to reclaim the lost family heirloom.
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 15.00

Chapter 6:The Waterfall

 • During our expedition, we stumbled upon a mischievous figure gleefully sliding down the waterfall. All detectives must follow suit and get ready for the most exhilarating slip-and-slide adventure on the hill!

Chapter 7: Reclaim the Heirloom

 • The mischievous figure reveals himself to be the master detective and the Duke himself. The lost heirloom was merely his scheme to gather young detectives from around the kingdom to practice and improve their skills. His final challenge lies ahead, where we must utilize all of our knowledge, tracking, observing, and problem-solving skills to overcome his ultimate challenges!

พิเศษสุด ๆ สำหรับน้อง ๆ รุ่น 8 ปี ขึ้นไปที่เคยมาค่ายแล้วอยากพักค้างคืนกับเพื่อน ๆ และคุณครูในค่ายนี้

ค่ายใต้ต้นไม้เปิด Slot สำหรับ Overnight Stay ที่ RAIN TREE Residence @Khao Yai (จำนวนจำกัด น้อง ๆ ผู้ชาย 10 คน และ ผู้หญิง 10 คน)!

1st Day: Saturday, 4th May from 13.00-19.00

2nd Day: Sunday, 5th, May from 9.00-15.00

ค่ายนี้เป็นกิจกรรม 2 วัน 1 คืน (น้อง ๆ พักกับผู้ปกครอง หรือ พักหอพักของทางโรงแรมกับคุณครู)

Location : RAIN TREE Residence @ Khaoyai

Price for 2 days Camp!

Stay at another Hotel (Base Camp Price) 6,900.- THB
Camp & Accommodation at Raintree 3 Bedroom Family

(Stay with Parents 1-2 Parents 1 students)

Artboard 11

10,500.- THB
Camp & Accommodation at Raintree 4 Bedroom Family

(Stay with Parents 1-2 Parents 1 students)

11,500.- THB
*For specific customization (extra room, change room type, etc) please contact us for a custom quotation.

*10% Discount on base camp price for returned campers or registered in a pair.

*Additional Bed 800 THB 

Price Included

 • Breakfast for parents and students at restaurants during their stay. (For Hotel Guest Package)
 • Diner (1st Day), Lunch (2nd Days)  and snack break for students during camp days.
 • 2 Days Travel insurance for students.

Price not included

 • Transportation fare to Khao yai
 • Lunch for parents.