🎨 ค่ายปิดเทอม Make A Toy SUMMER CAMP!☀️ (6-10 Yrs)

summer camp mkt02

💦3D Toys Maker: Water Station Camp

เรามาเป็นนักออกแบบเส้นทางสายน้ำ เรียนรู้กระบวนการออกแบบผ่านการประดิษฐ์ของเล่น สร้างดินแดนแห่งความลื่นไหลด้วยของเล่น 3D จากจินตนาการของเด็กๆ

✅เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ผ่านความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

✅พัฒนาทักษะมิติสัมพันธ์ผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงาน 3 มิติ

✅ส่งเสริมทักษะการประดิษฐ์และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

📅 12-14 March @Starlab Rangsit คลิกสมัครได้ที่นี่

📅 9-11 April @givespacesalaya คลิกสมัครได้ที่นี่

📅 17-19 April @taitonmaibangmod คลิกสมัครได้ที่นี่

💥เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป

💥 ราคาเพียงคอร์สละ 5,900. – บาท!

💦3D Toys Maker: Water Station Camp

Let’s be waterway designers and learn the design process through the invention of toys. Create a land of smooth flowing imagination with 3D toys inspired by children’s creativity.

✅ To allow students to practice the learning process through systematic creative thinking.

✅ Develop spatial skills through the design and creation of 3D works.

✅ Promote invention skills and develop fine motor skills.

📅 12-14 March @Starlab Rangsit Click to register here

📅 9-11 April @givespacesalaya Click to register here

📅 17-19 April @taitonmaibangmod Click to register here

💥 Suitable for children aged 6 and above

💥 Only 5,900 THB per course!

🏝️Minecraft Coding: Minecraft Treasure Island!

ได้เวลารวบรวมทีมนักล่าสมบัติออกผจญภัยในโลก Minecraft ท่องทะเลตามหาเกาะสมบัติล้ำค่า พร้อมสร้างอุปกรณ์ขุดค้น วางแผน Coding เผยความลับของดินแดนกลางทะเลที่คอยให้ผู้กล้าค้นพบ

✅พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

✅พัฒนาทักษะการเชื่อมโยงภาพ

✅ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบ

✅เรียนรู้ผ่านการเล่นผจญภัยใน Minecraft

✅การทำงานเป็นทีม

✅การการวางแผน,แก้ปัญหา

📅19-21 March @Starlab Rangsit คลิกสมัครได้ที่นี่

📅9-11 April @givespacesalaya คลิกสมัครได้ที่นี่

📅10-12 April @taitonmaibangmod คลิกสมัครได้ที่นี่

💥เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป

💥 ราคาเพียงคอร์สละ 5,900.- บาท!

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่: https://makeatoyofficial.com/summer-camp-make-a-toy/

🏝️Minecraft Coding: Minecraft Treasure Island!

It’s time to gather a team of adventurers in the Minecraft world, explore the seas around valuable islands, and create excavation tools. Plan coding to reveal the secrets of the underwater land waiting for the brave to discover.

✅ Develop systematic thinking skills.

✅ Develop visual linking skills.

✅ Creative thinking and design.

✅ Learn through adventurous play in Minecraft.

✅ Teamwork.

✅ Planning and problem-solving.

📅 19-21 March @Starlab Rangsit Click to register here

📅 9-11 April @givespacesalaya Click to register here

📅 10-12 April @taitonmaibangmod Click to register here

💥 Suitable for children aged 6 and above

💥 Only 5,900 THB per course!

For more details, visit: https://makeatoyofficial.com/summer-camp-make-a-toy/

 

บทความที่น่าสนใจ!

  • Kids Camp
Kids Camp: Adventure Gear Preparations for Taitonmai Camp! รายการอุปกรณ์สำหรับการเตรียมตัวมาค่ายใต้ต้นไม้!

🌟 Kids camp: Adventure Gear Preparations for Taitonmai Camp! รายการอุปกรณ์การผจญภัยในค่ายใต้ต้นไม้สำหรับน้อง ๆ 🌟 🌳 Little Adventurer! Are you ready to embark on an exciting journey at Taitonmai Camp?

Share This Article!