Frost Science Camp Week ค่ายวิทย์!

❄️ Frost Science Week (4-6, 7-10 Yrs)

🔸Sat 06 July 2024

ค่ายวิทย์

❄️ ค่ายทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเย็น! มาคลายร้อนใน LAB ใต้ต้นไม้! เด็กจะได้เรียนรู้ที่มา และเทคนิคการสร้างความเย็นอันหลากหลาย ตั้งแต่น้ำแข็ง ทำแป้งเย็นสูตรธรรมชาติ ไอน้ำ ทดลองการระเหิดของน้ำแข็งแห้ง หิมะเทียม ใจกลางฤดูร้อนนี้ มาคลายร้อนด้วยวิทยาศาสตร์กันเถอะ!

❄️ Science experiment camp about coldness! Let’s cool off in the Taitonmai Camp’s LAB! Children will learn about the origins and techniques of creating various coldness, from ice cubes, natural formula coolants, steam, dry ice sublimation experiments, and artificial snow. Let’s beat the heat with science in the middle of this hot season!

🌬️ Dry Ice Sublimation Exploration

การทดลองการระเหิดของน้ำแข็งแห้ง เด็กๆจะได้เรียนรู้กระบวนการแปรรูปของ สสาร การควบแน่น การคลายตัว ไปกับห้องแห่งความเย็นที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งแห้ง !

Brew up some serious magic with dry ice and water. Children will be able to observe and interact with dry ice to see it undergo sublimation (transforming directly from a solid to a gas). It’s like we’ve summoned a misty cloud straight out of a mystical pool! This activity teaches children about phase changes and the unique properties of dry ice.

369950996 778979737359649 2684106726412904266 n

🌬️The Land of Always Winter!

พวกเราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อดับร้อนให้กับดินแดนนี้ เพื่อสร้างอาณาจักรแห่งความเย็นตลอดกาล! ความร้อนและความเย็น เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ซึ่งวิทยาศาสตร์สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างง่ายได้!

We will come to learn science to cool down this land, to create a kingdom of eternal cold! Heat and cold are matters of energy transformation, which science can easily help solve!

ค่ายไปเช้าเย็นกลับ รุ่นอายุ 4-6 + 7-10 ปี เวลา: 9.00 – 16.00 น.

สถานที่: ค่ายใต้ต้นไม้ บางมด (https://goo.gl/maps/kyCuf4VxU3QQ5Tt37)

ราคาค่าย 1 วัน 2,800. – บาทต่อคน

ราคาค่าย 2 วัน 5,500. – บาทต่อคน

[ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม 3 คนขึ้นไป หรือ สำหรับน้องที่เคยมาค่ายแล้ว มีส่วนลด 10%]

📢สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE: @taitonmaicamp

 

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 1

Time Activity Details
9.00 – 9.40

Introduction to The Lab

 • In this frosty lab scientists can’t work alone they need to form a team up for upcoming adventures!
9.40 – 10.30

Safety Goggles

 • A scientist needs to be cautious of any possible risks, especially those concerning the eyes. We will create safety goggles using paper and rainbow film!

Outdoor lab Design

 • Today, we need to collect scientific samples from Faraway land, so we’ll design our frosty lab before venturing outside
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.00

Storytime

 • We’ll take a look at the world of science and see what possibility lies there!
 • Students will hunt for the scientific substance within the story.
 • The substance will be used as a pillar in our further experiment!
12.00 – 12.30 Lunch
12.30 – 14.30

Instant Frost Experiment

 • Students will sprinkle salt on ice cubes, then press a plastic bag filled with water onto the cubes. The salt lowers the freezing point of the ice, causing it to melt slightly and refreeze quickly,

Blizzard in a Jar

 • We will fill a clear glass jar mostly with water, then add shaving cream on top to represent clouds. Drop in pieces of Alka-Seltzer tablets to create a blizzard. Fun and educational way for students to learn about weather phenomena.

Mini Frosty Fan

 • We’ll use the samples from our adventure to engineer a one-of-a-kind electric cooling fan that’s safe for kids!

The Black Hole

 • A lucky team will have the chance to spot a black one. We’ll then hop inside our mobile unit and explore the mysteries hidden within those dark, cold places!
14.30 – 15.00 Afternoon Break
15:00-16:00

The Frosty Water Fall!

 • A strange phenomenon is happening outside our lab; in nature, our waterfall has started to become frosty. Let’s go and explore!

*บทความเขียนโดยครูปั๊ม

Co-Founder, Taitonmai

คุณครูนักออกแบบอุตสาหกรรมที่หลงใหลการผจญภัยและการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ เคยร่วมวิจัยและศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ที่ Kyoto Institute of Technology จึงมีความสนใจกระบวนการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติและวิถีชีวิตในสไตล์ชาวญี่ปุ่น

Share This Article!