Summer Camp 2024

🕵️ เหล่านักสืบชื่อดัง กับ การเอาชีวิตรอดในป่า

ที่ RAIN TREE Residence @Khao Yai รุ่น (4-6 Yrs & 7-10 Yrs) TTM X NANMEEBOOKS

Sat 20- Mon 22 July 2024

 

เมื่อเครื่องบินของเหล่านักสืบบังเอิญตกลงกลางป่าใหญ่! พวกเราจะมาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในธรรมชาติตามสไตล์ของนักสืบชื่อดัง การแกะรอยสัตว์ป่า ตามหาแหล่งน้ำ สังเกตเบาะแสจากธรรมชาติ การประดิษฐ์อุปกรณ์จากวัสดุท้องถิ่น การสร้าง shelter จุดไฟ กรองน้ำ Camping หัวค่ำ และค้นหาความลับแห่งอารยธรรม โบราณแห่งอาณาจักรที่หายสาบสูญ

When the detectives’ plane unexpectedly crashes in the middle of a vast forest! We will come to learn survival skills in nature, following the style of famous detectives: tracking wild animals, finding water sources, observing nature’s clues, inventing equipment from local materials, building shelters, making fire points, filtering water, camping overnight, and searching for the secrets of ancient civilizations lost in the wilderness.

ค่ายพิเศษจากเรื่องราวของหนังสือแสนสนุกทั้ง 2 เล่ม!

การทดลองวิทยาศาสตร์!
SCIENTIFIC EXPERIMENTS!

ฝึกฝนทักษะ

การเอาชีวิตรอดด้วยการทดลองวิทยาศาสตร์

Practicing survival skills through scientific experiments

เมื่อเหล่านักสืบชื่อดังต้องพบเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเอาชีวิตรอด เหล่านักสืบชื่อดังจึงต้องหาทางประดิษฐ์อุปกรณ์จากวัสดุท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการเอาชีวิตรอดก่อนที่ฟ้าจะมืด!

When famous detectives encounter unexpected situations, the most important thing is survival. The famous detectives must devise equipment from local materials to use for survival before darkness falls!

เรียนรู้จากอารยธรรมโบราณ!
Learn from primitive civilizations!

การค้นหาความลับแห่งอาณาจักรที่

หายสาบสูญ

Searching for

the secrets of primitive civilizations lost in the wilderness

ในป่าใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่ต้นไม้และเหล่าบรรดาสัตว์ แต่ยังมีอาณาจักรปริศนาที่รอเหล่านักสืบชื่อดังมาค้นหาความลับที่ถูกซ่อนไว้!

In this vast forest, there are not only trees and animals. There is still a mysterious kingdom waiting for famous detectives to come and search for the hidden secrets!

การใช้ทักษะนักสืบ!
The use of detective skills!

การสังเกตเพื่อ

เอาชีวิตรอด

Observation for survival

ไม่มีอะไรในสถานการณ์ที่ต้องเอาชีวิตรอดสำคัญมากไปกว่าการสังเกต เหล่านักสืบชื่อดังต้องสังเกตเบาะแสจากธรรมชาติ ทั้งจากการแกะรอยสัตว์ป่า และการตามหาแหล่งน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในป่าใหญ่แห่งนี้!

Nothing is more important in a survival situation than observation. Famous detectives must observe natural clues, tracking wild animals and finding water sources to survive in this vast forest!

 

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 1

Time Activity Details
9.00 –  9.30

🚌For School Bus Students Only

Getting ready for boarding the bus, brefing.

9.30 – 12.00

🚌For School Bus Students Only

Transportation to Raintree Residence,

12.30 – 13.00

Arrived at Raintree Residence 

 • Registeration
13.00 – 14.30

Chapter 1: The Incident

 • The gathering of survivor detective : The group of survivor detectives meet secretly, sharing meaningful looks and planning what to do next.
 • Study the guide of Survivorlist : examine the Survivorlist guide, looking closely at everything in it to try and find a solution to the mystery they’re facing.
14.30 – 15.00 Afternoon Break
15.00 – 17.00

Chapter 2 : The Crash Site Inspection

 • Go out back to the crash site to inspect collect material :The survivor detective team returns to the crash site, carefully inspecting and collecting materials scattered around for further analysis.
 • They examine the debris, searching for any overlooked clues or items that could provide insight into the cause of the crash.
17.00 – 18.00 Dinner
18.00-19.00

Chapter 3 : The Dawn Explorer

 • Student head out in the dark to learn about the area Armed with flashlights and curiosity, they navigate the dark terrain, observing and documenting their surroundings to gain a deeper understanding of the area’s features and ecosystem.
19.00-20.00

Prepare for Bedtime

 • Taking Bath, Relax with Friends, Having Fun Before Bed
20.00 Bed Time

 

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 2

Time Activity Details
7.00 –  8.00

For Dormitory  Student

 • Wake up prepare: Dorm students rise and prepare for the day, energized and equipped to tackle the day’s adventures after completing their morning routines
8.00 – 9.00

For Dormitory Students 

 • Breakfast
9.00 – 10.30

Chapter 4: Construction of the Camp Site

 • Set up tents and other temporary shelters to provide accommodation in the forest.
 • Clear the area of debris and obstacles to create a safe and functional campsite environment.
10.30 – 11.00 Break
11.00 – 12.00

  Chapter 5: Food Preservation & Water Filtration

 • Our food might spoil soon, so we need to learn how to preserve it longer for a better chance of survival. It’s a crucial skill to master for our expedition.
 • And then, we’re diving into water filtration. It’s all about staying healthy and hydrated in the wild!
12.00 – 12.30 Lunch Break
12.30 – 14.00

Chapter 6: Expedition for Ancient Technologies

Building accommodations in the forest

 • In the forest, we’re making shelters for sleepovers and checking out old tech while learning about nature. 
 • Exploring ancient technologies while navigating through the dense forest, studying the ecosystem
 
14.00-14.30 Afternoon Break
14.30-16.00

Chapter 7: Constructing Waterways & Water Play and Water Safety 

Building accommodations in the forest

 • Enhancing the campsite by incorporating ancient techniques to create water channels for improved water supply and management.
 • Implementing safety measures at the forest campsite to ensure a secure environment for water activities, including swimming pool supervision and emergency protocols.
16.00-17.30

Chapter 8: Jungle Cooking

 • The survivors must learn how to cook using natural, local ingredients with fire and coal. It’s a back-to-basics approach that’ll keep us fueled up and ready for anything!
17.30-18.30 Dinner
18.30-19.00

Chapter 9: Quest for the Star Relic

 • At night, we’ll gather to hear stories about the stars and the night sky. These tales will guide us as we navigate through the dense forest, helping us find the right path to escape. It’s like unlocking the secrets of the universe to light our way home!
19.00-20.00

Prepare for Bedtime

 • Taking Bath, Relax with Friends, Having Fun Before Bed

 

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 3

Time Activity Details
7.00 –  8.00

For Dormitory  Student

 • Wake up prepare: Dorm students rise and prepare for the day, energized and equipped to tackle the day’s adventures after completing their morning routines
8.00 – 9.00

For Dormitory Students 

 • Breakfast
9.00 – 10.30

Chapter 10: Jungle Trekking.

 • We’re trekking deeper into the forest, hunting for clues about the ancient civilization. It’s like being on a mystery hunt in the wild!
10.30 – 11.00 Break
11.00 – 12.00

Chapter 11: The Maze of Mayan

 • The survivors stumble upon a maze brimming with treasure and mystery. To claim the prize of the Sun God, they must outsmart obstacles at every turn. It’s a test of brains and bravery in the race for ancient riches!
12.00 – 12.30 Lunch Break
12.30 – 14.00

Chapter 12: Finding the Way Out of the Forest, Retrieving the Campsite, and Calling for Help with an SOS Signal

 • Disassembling and packing up the forest campsite while navigating towards the exit route from the forest.
 • Utilizing survival skills to establish an SOS signal and attract attention for assistance, ensuring the safe retrieval of the campsite and its resources.
14.00-17.00

🚌For School Bus Students Only

Return journey to Taitonmai Camp, Bangkok

พิเศษสุด ๆ สำหรับน้อง ๆ รุ่น 7 ปี ขึ้นไปที่เคยมาค่ายแล้วอยากพักค้างคืนกับเพื่อน ๆ และคุณครูในค่ายนี้

ค่ายใต้ต้นไม้เปิด Slot สำหรับ Overnight Stay ที่ RAIN TREE Residence @Khao Yai (จำนวนจำกัด น้อง ๆ ผู้ชาย 10 คน และ ผู้หญิง 10 คน)!

ค่ายนี้เป็น กิจกรรม 3 วัน 2 คืน (น้องๆพักกับผู้ปกครอง หรือ พักหอพักของทางโรงแรมกับคุณครู)

วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2024 เวลา 13.00-19.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 เวลา 9.00-19.00 น

วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2024 เวลา 9.00-14.00 น

Location : RAIN TREE Residence @ Khaoyai

CAMP PRICE

Price for 3 days Camp (Stays With Parents)

9900.- THB

3 days Camp with 2 Nights Domitory Stay with Taitonmai Facilitators & Friends.

560000000802906 

14,900.- THB

3 days Camp with 2 Nights Domitory Stay with Taitonmai Facilitators & Friends. and Transportation From Taitonmai Camp Bangkok

van 1 560000000802906

16,900.- THB:

Special 10% discount for the whole package for returning campers, registering in a group of 3, or siblings registering in pairs.

 

 

Accommodation Price @ Raintree

(สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการพักที่โรงแรมวันที่น้องทำกิจกรรม)

Deluxe Room 

Deluxe Chek Dhanasiri 1 19 10 62

2800 THB /Night

Family 3 Beds Room Family Triple Beds A3 Fantasy World 1 18 10 62

 

3500  THB /Night

Family 4 Beds RoomFamily 4 Beds B3 Puzzle in Nature 1 17 10 62

 

4500  THB /Night

*For specific customization (extra room, change room type, etc) please contact us for a custom quotation.

*10% Discount on base camp price for returned campers or registered in a pair.

*Additional Bed 800 THB