Loading Events

summer camp bangkok 2024

?️ เหล่านักสืบชื่อดัง กับ การเอาชีวิตรอดในป่า

ที่ Taitonmai Bangmod รุ่น (4-6 Yrs & 7-10 Yrs)

TTM X NANMEEBOOKS

Sat 12- Sun 14 July 2024

เมื่อเครื่องบินของเหล่านักสืบบังเอิญตกลงกลางป่าใหญ่! พวกเราจะมาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในธรรมชาติตามสไตล์ของนักสืบชื่อดัง การแกะรอยสัตว์ป่า ตามหาแหล่งน้ำ สังเกตเบาะแสจากธรรมชาติ การประดิษฐ์อุปกรณ์จากวัสดุท้องถิ่น การสร้าง shelter จุดไฟ กรองน้ำ Camping หัวค่ำ และค้นหาความลับแห่งอารยธรรม โบราณแห่งอาณาจักรที่หายสาบสูญ

When the detectives’ plane unexpectedly crashes in the middle of a vast forest! We will come to learn survival skills in nature, following the style of famous detectives: tracking wild animals, finding water sources, observing nature’s clues, inventing equipment from local materials, building shelters, making fire points, filtering water, camping overnight, and searching for the secrets of ancient civilizations lost in the wilderness.

ค่ายพิเศษจากเรื่องราวของหนังสือแสนสนุกทั้ง 2 เล่ม!

การทดลองวิทยาศาสตร์!
SCIENTIFIC EXPERIMENTS!

ฝึกฝนทักษะ

การเอาชีวิตรอดด้วยการทดลองวิทยาศาสตร์

Practicing survival skills through scientific experiments

เมื่อเหล่านักสืบชื่อดังต้องพบเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเอาชีวิตรอด เหล่านักสืบชื่อดังจึงต้องหาทางประดิษฐ์อุปกรณ์จากวัสดุท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการเอาชีวิตรอดก่อนที่ฟ้าจะมืด!

When famous detectives encounter unexpected situations, the most important thing is survival. The famous detectives must devise equipment from local materials to use for survival before darkness falls!

เรียนรู้จากอารยธรรมโบราณ!
Learn from primitive civilizations!

การค้นหาความลับแห่งอาณาจักรที่

หายสาบสูญ

Searching for

the secrets of primitive civilizations lost in the wilderness

ในป่าใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่ต้นไม้และเหล่าบรรดาสัตว์ แต่ยังมีอาณาจักรปริศนาที่รอเหล่านักสืบชื่อดังมาค้นหาความลับที่ถูกซ่อนไว้!

In this vast forest, there are not only trees and animals. There is still a mysterious kingdom waiting for famous detectives to come and search for the hidden secrets!

การใช้ทักษะนักสืบ!
The use of detective skills!

การสังเกตเพื่อ

เอาชีวิตรอด

Observation for survival

ไม่มีอะไรในสถานการณ์ที่ต้องเอาชีวิตรอดสำคัญมากไปกว่าการสังเกต เหล่านักสืบชื่อดังต้องสังเกตเบาะแสจากธรรมชาติ ทั้งจากการแกะรอยสัตว์ป่า และการตามหาแหล่งน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในป่าใหญ่แห่งนี้!

Nothing is more important in a survival situation than observation. Famous detectives must observe natural clues, tracking wild animals and finding water sources to survive in this vast forest!

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 1

Time Activity Details
9.00 –  9.30 Getting to Know

 • We will play some ice-breaking games for students to get to know each other and their teachers. Students will be introduced to their mission of the day.
9.30 – 11.00

Chapter 1: The Incident

 • The gathering of survivor detective : The group of survivor detectives meet secretly, sharing meaningful looks and planning what to do next.
 • Study the guide of Survivorlist : examine the Survivorlist guide, looking closely at everything in it to try and find a solution to the mystery they’re facing.
11.00 – 11.30 Break 
11.30 – 12.30

Chapter 2 : The Crash Site Inspection

 • Go out back to the crash site to inspect collect material :The survivor detective team returns to the crash site, carefully inspecting and collecting materials scattered around for further analysis.
 • They examine the debris, searching for any overlooked clues or items that could provide insight into the cause of the crash.
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00

Chapter 3 : The Jungle Maze

 • We’ll slide, crawl, climb and figure our way out of a tricky maze in the jungle.
14.00 – 14.30 Afternoon Break
14.30 – 15.00

Chapter 4: Construction of the Camp Site

 • Set up tents and other temporary shelters to provide accommodation in the forest.
 • Clear the area of debris and obstacles to create a safe and functional campsite environment.

 

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 2

Time Activity Details
9.00 – 9.40 Revise

 • We will play some ice-breaking games and revise yesterday’s activities for students to get ready for today’s adventure.
9.40 – 10.30

Chapter 5: Food Preservation & Water Filtration

 • Our food might spoil soon, so we need to learn how to preserve it longer for a better chance of survival. It’s a crucial skill to master for our expedition.
 • And then, we’re diving into water filtration. It’s all about staying healthy and hydrated in the wild!
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.30

Chapter 6: Expedition for Ancient Technologies

Building accommodations in the forest

 • In the forest, we’re making shelters for sleepovers and checking out old tech while learning about nature.
 • Exploring ancient technologies while navigating through the dense forest, studying the ecosystem
12.30 – 13.00 Lunch Break 
13.00 – 13.30

Chapter 7: Constructing Waterways & Water Play and Water Safety 

Building accommodations in the forest

 • Enhancing the campsite by incorporating ancient techniques to create water channels for improved water supply and management.
 • Implementing safety measures at the forest campsite to ensure a secure environment for water activities, including swimming pool supervision and emergency protocols.
13.30 – 14.00 Afternoon Break
14.00 – 15.00

Chapter 8: Zipline Adventure

 • We go on an adventure and cross the pond using a zipline
 • The survivors will test their climbing and balancing skills in the jungle pond adventure stage.

ACTIVITY SCHEDULE – DAY 3

Time Activity Details
9.00 – 9.40 Revise

 • To set the stage for today’s adventure, we’ll begin with lively ice-breaking games. These activities will not only energize the students but also serve as a refreshing review of yesterday’s experiences, ensuring everyone is ready for the exciting journey that awaits.
9.40 – 10.30

Chapter 9: Earth, Fire, and Water Jungle Rally

 • Earth: Students are challenged to build the tallest life-size wooden block tower from large wood blocks
 • FIre: We will learn how to kindle a fire, and roast their own marshmallow treats
 • Water: The mission is to use natural materials to transfer water from the waterfall down to their water reservoirs without getting wet
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 12.30

Chapter 10: Jungle Cooking

 • The survivors must learn how to cook using natural, local ingredients with fire and coal. It’s a back-to-basics approach that’ll keep us fueled up and ready for anything!
12.30 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 14.00

Chapter 11: The Maze of Mayan

 • The survivors stumble upon a maze brimming with treasure and mystery. To claim the prize of the Sun God, they must outsmart obstacles at every turn. It’s a test of brains and bravery in the race for ancient riches!
14.00 – 14.30 Afternoon Break
14.30 – 15.00 Chapter 12: Finding the Way Out of the Forest, Retrieving the Campsite, and Calling for Help with an SOS Signal

 • Disassembling and packing up the forest campsite while navigating towards the exit route from the forest.
 • Utilizing survival skills to establish an SOS signal and attract attention for assistance, ensuring the safe retrieval of the campsite and its resources.

Details

Start:
July 12 @ 9:00 am
End:
July 14 @ 3:00 pm

Share This Story, Choose Your Platform!