ค่ายเด็ก

ค่ายเด็ก The Lost Sea สำหรับน้อง ๆ อายุ 6-12 ปี

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฤดูร้อนอันน่าจดจำ พวกเราจะไปดำน้ำ ล่องเรือ ค้นหาความลับของท้องทะเล และทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ ในค่ายนี้!

Get ready for an unforgettable summer as we set sail on a maritime journey like no other. Dive into a summer of marine magic, discover the wonders of the sea, make new friends, and have a whale of a time! Calling all young ocean explorers, don’t miss out — dive in today in this Sea Survival camp!

ดำดิ่งสู้ใต้ทะเล
DIVE INTO THE DEPTHS

การสำรวจใต้น้ำ
Underwater Discovery

หยิบท่อหายใจ สวมแว่นดำน้ำ แล้วพุ่งทะยานลงไปใต้น้ำกัน! มาสำรวจปะการังสีสันสดใส เต่าทะเลตัวน้อยใหญ่ เหล่าปลาซุกซน และเรียนรู้ถึงสมดุลของโลกใต้ทะเล
Grab your snorkels, put on your goggles, and plunge into the mesmerizing underwater world. Encounter vibrant coral reefs, graceful sea turtles, and playful fish as you learn about the ocean’s delicate balance.

สำรวจชายฝั่ง
EXPLORE THE COASTAL WONDERS

การผจญภัยริมทะเล
Seaside Adventures

เด็ก ๆ จะได้สำรวจโลกแห่งความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนชายฝั่งทะเล นับตั้งแต่ปูจิ๋วไปจนถึงเปลือกหอยสีสันสดใส รวมถึงนกทะเล ผ่านการเดิน วิ่ง ก่อสร้างปราสาททราย และเก็บเปลือกหอยในค่ายนี้!
Students will discover the fascinating world of coastal creatures, from tiny crabs to colorful seashells, and even the sea bird, as they embark on a beachfront expedition filled with beachcombing, sandcastle building, and seashell collecting in this Sea Survival camp.

หลังการผจญภัยจบลง เด็ก ๆ จะได้รับเหรียญตราที่สะท้อนถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาในวันค่าย
After their adventure, campers will receive individualized reports providing valuable insights into their unique strengths and areas for further development across multiple intelligences.

After their adventure, campers will receive reports providing insights that reflect their strength across multiple intelligences on Sea Survival camp day.