ค่ายปิดเทอม

ค่ายปิดเทอม Uncharted Sea Survival Summer Camp สำหรับน้อง ๆ 4-8 ขวบ

ฝึกฝนทักษะการเอาตัวรอดและค้นหาความลับของท้องทะเล! มาเข้าร่วมการผจญภัยใต้น้ำที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและต้องใช้ทักษะการทำงานเป็นทีมกันเถอะ!
Embark on a thrilling voyage, where you’ll master essential survival skills while unlocking the mysteries of the sea. Join our maritime adventure to set sail on an exciting journey filled with teamwork, incredible activities, and the wonders of the deep blue in this Sea Survival Camp!
ตามล่าหาสมบัติ
FINDING TREASURES

ล่าสมบัติปริศนา Mysterious Treasure Hunt

เหล่านักผจญภัยตัวน้อยจะได้กลายมาเป็นนักสืบตามล่าหาสมบัติปริศนา! เราจะได้ตามเบาะแสร่องรอยที่เหลืออยู่ คลี่คลายความลับ แก้ไขปริศนา และค้นหาสมบัติที่ยังไม่มีใครค้นพบ! An adventure where young explorers become detectives on a quest to uncover hidden treasures! As they follow the trail of clues, they’ll unravel secrets, solve puzzles, and discover treasures waiting to be unearthed.

ความตื่นเต้น
SPLASHING EXCITEMENT

Ocean Sea Splash!!

เล่นน้ำกับเพื่อนใหม่! ด่ำดิ่งลงไปสู่การผจญภัยในท้องทะเลที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย เด็ก ๆ จะได้สำรวจแนวชายหาดทะเลและเข้าร่วมฐานผจญภัยต่าง ๆ ! Make a big splash with new friends! Dive into this aquatic adventure filled with thrilling water games, playful water balloon battles, and lots of laughter. Children will have a blast as they explore the shoreline, get their feet wet, and engage in a variety of sea-themed games and activities.

หลังการผจญภัยจบลง เด็ก ๆ จะได้รับเหรียญตราที่สะท้อนถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาในวันค่าย After their adventure, campers will receive individualized reports providing valuable insights into their unique strengths and areas for further development across multiple intelligences.

After their adventure, campers will receive reports providing insights that reflect their strength across multiple intelligences on camp day.