ABOUT:

แสงอรุณ เจียมสวัสดิ์ (ครูปั๊ม)

ผมเป็นนักออกแบบอุตสาหกรรมที่หลงรักการผจญภัย และการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ ระหว่างการศึกษาในชั้นปริญญาตรีและในช่วงเริ่มต้นของการทำงานออกแบบ นอกเหนือจากโปรเจคต่างๆแล้ว ในเวลาว่างผมมักจะประดิษฐ์ของเล่นในรูปแบบต่างๆหลายต่อหลายชิ้น จนในวันหนึ่งผมได้พบจุดเปลี่ยนของตนเองจากฐานะนักออกแบบ มาเป็นครูผู้ดูแลและออกแบบหลักสูตรประจำ Fabrication Laboratory แห่งโรงเรียน ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนทางเลือก ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขณะช่วงเวลาดังกล่าวกว่า 4 ปี ผมได้ใช้เวลาและความสามารถอย่างเต็มที่ในการผสานความรู้ประสบการณ์ของนักออกแบบอุตสหกรรม เพื่อคิดค้นหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น Laser Cutter, 3D Printer, Computer Programming ผ่านกระบวนการ Design Thinking จนแล้วที่สุดหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเด็ก ป.2 – ป.6 ได้เสร็จสมบูรณ์ และยังคงดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้

ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเองผม ได้พบกับ ครูพลับ และ ครูแมงปอ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มความคิดในการก่อตั้งค่ายใต้ต้นไม้ โดยมีพื้นฐานความคิดในการได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านความคิดสร้างสรรค์ในธรรมชาติ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของค่ายใต้ต้นไม้ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2014 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของค่ายใต้ต้นไม้สืบไปในอนาคตผมจึงตัดสินใจ ร่วมวิจัยและศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ที่ Kyoto Institute of Technology เป็นเวลาหนึ่งปี ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากเมือง Kyoto นั้นล้อมรอบด้วยป่าเขา ผมจึงได้ออกผจญภัยเกือบทุกวัน ได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ในธรรมชาติและหลักการออกแบบ จากอาจารย์ชาวญี่ปุ่นหลายต่อหลายท่าน

ณ ปัจจุบัน ผมได้ผันตัวจากนักออกแบบอุตสหกรรม เป็นนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มตัว และจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาค่ายใต้ต้นไม้ ให้เด็กๆได้สนุกไปกับการผจญภัย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ อย่างเต็มที่สืบต่อไป

EXPERIENCE:

ผมเป็นนักออกแบบอุตาสหกรรมที่หลงรักการผจญภัย และการประดิษฐ์ของเล่นเป็นชีวิตจิตใจ จึงได้นำความรู้และประสบการณ์ผนวกในการออกแบบกิจกรรมผจญภัยผ่านความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ จวบจนถึงทุกวันนี้

ผู้ร่วมก่อตั้งค่ายใต้ต้นไม้

ผู้ออกแบบการผจญภัย , ครูนำกิจกรรม, นักผจญภัย, นักสร้างของเล่น

ประวัติการศึกษา

Master of Science, Design Management, Department of Design and Planning, KMUTT and Kyoto Institute of Technology, 2018

Bachelor of Architecture, Industrial Design, School of Architecture and Design, KMUTT, 2012

ประวัติการทำงาน

Former Industrial Designer

Former Curriculum Designer & Fabrication Lab Manager, Alternative Education School of KMUTT

AT A GLANCE:

This is how I like to play :-)

FAVORITE ACTIVITIES:

I find passion and in adventure and it is a big component in my approach to camp design

TOURING

ผมมักจะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ออกเดินทางเรียนรู้และค้นพบสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไป ซึ่งหลักการและความรู้สึกนี้ได้ถูกนำมาออกแบบเป็นกิจกรรมในค่ายใต้ต้นไม้หลายต่อหลายค่าย

 

DIVING

การดำน้ำสอนให้เราเข้าใจตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งกับท้องทะเล โดยกว่า 71% ของพื้นผิวโลกนั้นถูกปกคลุมด้วยท้องทะเล ซึ่งสำหรับผมแล้ว นับเป็นการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นอีกมากมายไม่มีที่สิ้นสุด

 

HIKING

ในการเดินป่านั้น มักจะพบกับความท้าทายและความยากลำบากทุกครั้งไป แต่เมื่อเราผ่านในจุดนั้นๆมาแล้ว จุดสุดท้ายคือยอดเขาที่สวยงาม ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นความท้าทายให้เริ่มออกเดินทางอยู่ทุกครั้งไป

 

TOY MAKING

ผมรักในงานออกแบบและการประดิษฐ์ของเล่น ซึ่งในบางชิ้นใช้งานได้จริง บางชิ้นก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า แต่สุดท้ายแล้ว ความสนุกนั้นอยู่ที่ระหว่างการคิดค้น และเห็นไอเดียของเราได้เกิดขึ้นจริง

SOME OF MY DESIGNS:

Here are some projects which I designed during my time as an industrial designer

GET IN TOUCH

Contact.

Let me know if you have any questions, I’ll be happy to answer.