fbpx

วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก

🧑‍🔬วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก👩‍🔬 ✨แนวทางการเรียนรู้และการสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสกับโลกของการสำรวจและการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ผ่านการทดลองและการตั้งคำถาม การสนับสนุนให้เด็กมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อายุยังน้อย จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต ?ทำไมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงสำคัญสำหรับเด็กเล็ก? ✨การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาทักษะหลายด้านของเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่อยู่รอบตัว นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาทางด้านอารมณ์และสังคม โดยเด็กจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 🧪แนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก การใช้กิจกรรมประจำวันเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมประจำวัน เช่น การทำอาหาร การเล่นน้ำ และการทำสวน เป็นโอกาสที่ดีในการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก การอธิบายกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยให้เด็กเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นธรรมชาติ 🔬การสร้างโอกาสในการทดลองและสำรวจ การสร้างโอกาสให้เด็กได้ทดลองและสำรวจสิ่งใหม่ๆ เป็นวิธีที่ดี ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น การทำการทดลองง่ายๆ ที่บ้าน การไปเที่ยวสวนสัตว์หรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จะช่วยกระตุ้นความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก 🧫การใช้สื่อและของเล่นเพื่อการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อและของเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น

By |2024-07-07T11:59:27+07:00July 7th, 2024|Education|0 Comments

การเรียนรู้ในธรรมชาติสำหรับเด็กเล็ก: วิธีการและประโยชน์

🏞️ การเรียนรู้ในธรรมชาติสำหรับเด็กเล็ก: วิธีการและประโยชน์ 🌿 การเรียนรู้ในธรรมชาติสำหรับเด็กเล็กเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจและเรียนรู้จากธรรมชาติจะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยั่งยืนและน่าจดจำ ทำไมการเรียนรู้ในธรรมชาติจึงสำคัญสำหรับเด็กเล็ก 🌳 การเรียนรู้ในธรรมชาติมีประโยชน์มากมายสำหรับเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสร้างความสัมพันธ์กับธรรมชาติ 🌱 การใช้เวลาในธรรมชาติช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ในธรรมชาติสำหรับเด็กเล็ก 🧒 การสร้างโอกาสในการสำรวจและเล่นในธรรมชาติ 🐞 การพาเด็กไปสำรวจและเล่นในธรรมชาติ เช่น การเดินป่า การเล่นน้ำในลำธาร หรือการทำสวน จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากการสัมผัสและสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว 🌼 การให้เด็กได้สังเกตสัตว์และพืชต่างๆ จะช่วยเสริมสร้างความรู้และความการใช้ธรรมชาติเป็นห้องเรียน🏫 🌲 การใช้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนเป็นวิธีการที่ดีในการสอนเด็กเล็กเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 🌍 การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในธรรมชาติ เช่น การเก็บตัวอย่างพืชและแมลง การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำ และการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความรักในธรรมชาติ  

By |2024-07-07T11:58:26+07:00July 7th, 2024|Education|0 Comments

Kids Camp: Adventure Gear Preparations for Taitonmai Camp! รายการอุปกรณ์สำหรับการเตรียมตัวมาค่ายใต้ต้นไม้!

? Kids camp: Adventure Gear Preparations for Taitonmai Camp! รายการอุปกรณ์การผจญภัยในค่ายใต้ต้นไม้สำหรับน้อง ๆ ? ? Little Adventurer! Are you ready to embark on an exciting journey at Taitonmai Camp? ✨ Let's ensure they're fully prepared for a day of excitement and discovery with our adventure gear checklist: ? เหล่านักเดินทางตัวจิ๋วพร้อมสำหรับการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของค่ายใต้ต้นไม้กันรึยังคะ? ✨ มาเช็คสัมภาระก่อนที่จะเริ่มการผจญภัยของพวกเรากัน!

By |2024-05-20T16:11:46+07:00March 26th, 2024|Education|0 Comments

ลูกดื้อ ทำอย่างไร Beyond Misbehavior: Understanding Children’s Behavior Better

? ลูกดื้อ...ทำอย่างไร Beyond Misbehavior: Understanding Children's Behavior ❓ ...Understanding the reasons behind a child's behavior is crucial for effective parenting and fostering healthy development. While it's easy to label a child as misbehaved or disobedient, it's important to delve deeper into what might be driving their actions. In this article,

By |2024-04-10T10:11:34+07:00March 19th, 2024|Education|0 Comments

นิทานเด็ก เทคนิคการเล่านิทานในคืนวัน Halloween! ??

? นิทานเด็ก! เทคนิคการเล่านิทานในคืนวัน Halloween! ?? *บทความเขียนโดย ดร.พิมพนิต (ครูแมงปอ) *โครงเรื่อง / ภาพ โดย ครูปั๊ม ครูจิต ครูพลับ ค่ายใต้ต้นไม้เชื่อในการสร้างสัมพันธภาพผ่านการพูดคุย สื่อสารและเล่านิทานในครอบครัวว่าความรักและครอบครัวที่อบอุ่นจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยได้ในอนาคต ❄️ สำหรับวัน Halloween นี้ ทางค่ายใต้ต้นไม้จึงได้นำนิทานเรื่องราวของ Monster ที่ได้ไปผจญภัยในวัน Halloween มา เป็นส่วนหนึ่งในตัวเลือกให้คุณพ่อคุณแม่ได้เล่าให้ลูกน้อยฟังในวันที่มีเวทย์มนต์วิเศษอย่างในวันนี ? เทคนิคในการเล่านิทาน ที่คุณพ่อคุณแม่อาจประยุกต์ใช้กับนิทานภาพของค่ายใต้ต้นไม้ได้! จินตนาการเรื่องราวไปพร้อมกับลูกให้ลูกน้อยเป็นผู้แต่งเสริมเรื่องราวที่ได้เล่าไป ลงรายละเอียด ภาพนิทานมีรายละเอียดที่เด็ก ๆ แต่ละคนสังเกตเห็นไม่เหมือนกัน ลองให้เด็กๆได้สังเกตด้วยตัวเอง จะเห็นนิทานในแง่มุมที่ต่างกันออกไป เลือกใช้คำง่าย ๆ

By |2024-04-01T11:39:47+07:00March 13th, 2024|Education|0 Comments

นิทานเด็ก เทคนิคการเล่านิทานในคืนวัน Christmas! ??

? นิทานเด็ก! เทคนิคการเล่านิทานในคืนวัน Christmas! ? *บทความเขียนโดย ดร.พิมพนิต (ครูแมงปอ) *โครงเรื่อง / ภาพ โดย ครูปั๊ม ครูจิต ครูพลับ การสร้างเสริมพัฒนาการให้ลูกน้อยผ่านการพูดคุยและเล่านิทาน ช่วยพัฒนาได้หลายทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษา ตรรกะ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการรวมไปถึงเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวให้ใกล้ชิดอบอุ่น ❄️ สำหรับวันคริสต์มาสนี้ ทางค่ายใต้ต้นไม้จึงได้ทำนิทานเรื่องราวของซานต้าคนใหม่ที่ออกไปปฎิบัติภารกิจทำให้เกือบกลับมาไม่ทันวันคริสต์มาสมาให้เด็ก ๆ ได้ฟังว่าซานต้าจะต้องออกไปผจญภัยยังไง ทำไมถึงกลับมาได้ แล้วจะทันวันคริสต์มาสไหมนะ?! ??✨ สำหรับนิทานที่เล่าฉบับเต็มสามารถดูได้จาก link นี้ค่ะ https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=8cwFp8-V788 ? เทคนิคในการเล่านิทาน ที่คุณพ่อคุณแม่อาจประยุกต์ใช้กับนิทานภาพของค่ายใต้ต้นไม้ได้! จินตนาการเรื่องราวไปพร้อมกับลูกให้ลูกน้อยเป็นผู้แต่งเสริมเรื่องราวที่ได้เล่าไป ลงรายละเอียด

By |2024-04-01T11:40:03+07:00March 11th, 2024|Education|0 Comments

ของเล่นเด็กแบบใหม่ในงาน Fablearn 2020

? ของเล่นเด็กแบบใหม่ของค่ายใต้ต้นไม้ !! บทความโดย ครูจิตต์ วันนี้ผมได้มีโอกาสมานำเสนอผลงานวิจัยและการออกแบบของเล่นใหม่ของค่ายใต้ต้นไม้ในงาน Fablearn 2020 ในฐานะคุณครูผู้สอนได้มีโอกาสมาแชร์ความรู้ ความคิดเห็นและได้ไอเดียน่าสนใจจากวงการวิจัยด้านการศึกษาและข้อคิดดี ๆ ที่จะนำไปพัฒนาของเล่นและค่ายใต้ต้นไม้ต่อไป ? ผลการวิจัยและการออกแบบ ที่ผมได้นำเสนอวันนี้ชื่อเรื่องว่า Constructing a natural musical Exploratorium: Muscial confidence through constructivist principles with the influence of Thai music. ซึ่งได้นำหลักการคิดของ constructivism ของ Jean Piaget และได้รับการแรงบันดาลใจจาก exploratorium ที่ Sanfrancisco

By |2024-04-01T11:40:19+07:00March 8th, 2024|Education|0 Comments

? หนังสือเด็กแนะนำ จากคุณครูแมงปอ

? เรื่องเล่าใต้ต้นไม้ ตอน “หนังสือรักเลข” บทความโดย ครูแมงปอ พอพูดเรื่องเรียนเลขทีไร คุณพ่อคุณแม่ทุกคนคงนึกภาพการทำแบบฝึกหัดเป็นร้อยๆข้อ การท่องสูตรคูณไม่รู้จบหลายพันรอบ หลายๆครั้งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดคณิตศาสตร์ขึ้นมา... concept เรื่องเลขเป็นสิ่งที่ยาก กว่าเราจะเข้าใจได้ว่าคณิตศาสตร์แฝงอยู่ในทุกเรื่องที่เราทำก็ใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กๆรักเลข ต้องเริ่มต้นจากการจุดประกายความสนุกสนาน เห็นความเป็นไปได้ และเชื่อมโยงเลขในชีวิตประจำวันค่ะ ? หนังสือเด็กวัยอนุบาลที่เกี่ยวกับเลข มีมากมายแต่วันนี้แมงปออยากแนะนำ Mathical Book Prize (http://www.mathicalbooks.org) เป็นรางวัลที่ให้กับหนังสือเลขของเด็กที่น่ารัก สร้างสรรค์ค่ะ ? ยกตัวอย่างหนังสือที่ได้รับรางวัลของปี 2018 คือเรื่อง Baby Goes to Market ที่สอดแทรก concept ของคณิตศาสตร์ในนิทานหรือหนังสือที่ช่วยให้เด็กๆฝึกฝนเรื่องการนับอย่างสนุกสนานอย่าง Have You

By |2024-04-01T11:41:33+07:00February 29th, 2024|Education|0 Comments

ของเล่นเด็กแบบใหม่ Our new musical toy: A Natural Musical Playground!

? ของเล่นเด็กแบบใหม่ของค่ายใต้ต้นไม้ !! บทความโดย ครูจิตต์ ผมสงสัยมาตลอดว่าทำไมการเล่นดนตรีซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ถึงประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์มากมายเพื่อที่จะทำให้เพลงนั้น “ถูกต้อง” และทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องเล่นดนตรีในห้องเรียนเท่านั้น จากคำถามเหล่านี้ผมจึงได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนดนตรีของเด็ก ๆ และออกแบบของเล่นดนตรีที่จะเอื้อให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการเล่น With all its creativity and artistic tendencies, I’ve always wondered why music needs to adhere to so many rules in order for some musical piece or creation to be deemed “right” and occurs in formalized indoor spaces.

By |2024-04-01T11:41:52+07:00February 28th, 2024|Education|0 Comments

เรื่องเล่าจากญี่ปุ่น (ค่ายเด็ก)

⛩️ เรื่องเล่าจากญี่ปุ่น เรียบเรียงโดย ครูปั๊ม ผู้ก่อตั้งค่ายเด็ก ค่ายใต้ต้นไม้ มาพูดถึงเรื่องโจรสลัดกันสักหน่อยดีกว่าครับ ภาพโจรสลัดที่เราเห็นและติดตากันคงจะหนีไม่พ้นคุณลุงวัยกลางคนหนวดเครารุงรัง แต่งตัวแบบตะวันตก และมีมือตะขอใช่ไหมครับ ?‍☠️แต่รู้ไหมว่าจริง ๆ แล้วฝั่งตะวันออก ของเราก็มีโจรสลัดที่มีชื่อเสียงมากมาย โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีทางเดินเรือทะเลเป็นหลักในการคมนาคม ในยุคโบราณมีตำนานอยู่มากมาย และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกบันทึกไว้ ? โจรสลัดท่านนี้มีนามว่า Murakami แต่เดิมตระกูลนี้เป็นพันธมิตรกับตระกูล Genji ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1160 มีหน้าที่ทำการค้า ทางทะเลช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอ ตระกูล Murakami มีเทคโนโลยีและเทคนิคทางการเดินเรือทะเลที่ช่ำชอง เนื่องจากได้เรียนรู้จากมิชชันนารี ชาวตะวันตกเป็นเวลานาน ?️ จนมาวันหนึ่ง

By |2024-04-01T11:43:43+07:00February 8th, 2024|Education|0 Comments

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!

    Go to Top